10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4

โดย
| |
อ่าน : 4,325

ที่มา :หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากThailandanimatorfestival

10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4 thaihealth

Thailand Animator Festival 4 (TAF 4) ประกาศผล 10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4

Thailand Animator Festival 4 (TAF 4) จัดโดย Sputnik Tales : Studio สนับสนุนโดย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ และมูลนิธิมั่นพัฒนา ประกาศผลรางวัล 10 ผลงานแอนิชั่นยอดเยี่ยมเข้ารอบสุดท้ายประจำปี 2559 ไปเรียบร้อยแล้ว

ฝ่าด่าน 91 ผลงานและคณะกรรมการนำทีมโดย รัฐ จำปามูล เจ้าของ Sputnik Tales : Studio, วีรภัทร ชินะนาวิน RiFF animation studio , ศศพิชญ์ รุจิรัตน์ บริษัทWishberry จำกัด, ทินกรรต์ หล่อศรีศุภชัยLunchbox Animation Studio, ชวลิตแก้วมณี The monk studios, ธรากร กมลเปรมปิยะกุล องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคมiCARE, สนธยา สุชฎา นักเขียนบทโทรทัศน์,ผู้แทนจากนิตยสาร STARPICS, พิธูร ตรีพัฒนพันธุ์ หัวหน้ากองบรรณาธิการ ฝ่ายการ์ตูนญี่ปุ่น บริษัท วิบูลย์กิจ จำกัด

10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4 thaihealth

10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4 thaihealth

โดยมีเกณฑ์ตัดสิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน concept 30 เปอร์เซ็นต์-มีคุณค่าและความน่าสนใจของประเด็น ด้าน Story Telling 30 เปอร์เซ็นต์-มีทักษะการเล่าเรื่องและการลำดับเรื่อง และด้าน Audio & Visual 40 เปอร์เซ็นต์-มีการออกแบบภาพและเสียงได้เหมาะสมกับเนื้อหาที่เล่า

10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4 thaihealth10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4 thaihealth

สำหรับ รายชื่อผลงาน The Best Top Ten Animations of TAF4 มีดังนี้

1.ชื่อผลงาน : Mailbox  เจ้าของผลงาน :ดนุพล จงอริยะกุล บริษัท กันตนาแอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด

2.ชื่อผลงาน : Black&white เจ้าของผลงาน : จาตุรนต์ เจตน์วิริยานนท์The monk studios

3.ชื่อผลงาน : Fistory (ความสุขของปลากระป๋อง) เจ้าของผลงาน: เดชาธร ฐิติกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4 thaihealth

10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4 thaihealth

4.ชื่อผลงาน : Fury Bros  เจ้าของผลงาน : จีรวัฒน์ อุดมสถาผล มหาวิทยาลัยมหิดล

5.ชื่อผลงาน : Weaver  เจ้าของผลงาน : ชัยรัมภา วงศ์สันติราษฎร์, จันนิภาจันทนาวรรนนท์, สุทิวัส สิงหาไชย มหาวิทยาลัยรังสิต

6.ชื่อผลงาน : ชายผู้ไม่รู้ตัวว่าถูกจองจำ เจ้าของผลงาน : ภัทร เตกิตติพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7.ชื่อผลงาน: Up in the clouds เจ้าของผลงาน :กรรณิการ์ ราษฎร์เจริญ, กณิศ งามจินดาวงศ์, กษิดิศ ธรณไพบูลย์, ธนพล ประดิษฐ์กนก The monk studios

10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4 thaihealth

10 ผลงานแอนิเมชั่นยอดเยี่ยม TAF4 thaihealth

8.ชื่อผลงาน :Festival Rush (งานนี้มีวิ่ง) เจ้าของผลงาน : ชวนัฎ รัตนปราการ, พีรพัชร เลขะกุล,จตุพล อรุณสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรณไพบูลย์, ธนพลประดิษฐ์กนก The monk studios

9.ชื่อผลงาน : The Forest pape  เจ้าของผลงาน: สิปปภาส ครองรักษา มหาวิทยาลัยรังสิตThe monk studios

10.ชื่อผลงาน :Footste เจ้าของผลงาน : พณิดา รัตรสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับแอนิเมชั่นทั้ง10 ผลงานจะถูกนำมาฉายในเทศกาลฉายหนังแอนิเมชั่น ต้นปี 2560 .. ติดตามงานน้องๆ เพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/animatorfestival / www.scb foundation.com

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม