สสม.เปิดตัว แบบเรียนบูรณาการอิสลาม

โดย
| |
อ่าน : 2,610

ที่มา : มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

ภาพประกอบจากมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

สสม.เปิดตัว แบบเรียนบูรณาการอิสลาม thaihealth

สสม.เปิดตัว "แบบเรียนบูรณาการอิสลาม (สุขศึกษา-พละศึกษา)"

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม ซี เอส จังหวัดปัตตานีแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ได้เปิดตัวแบบเรียนบูรณาการอิสลามวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา

ในโอกาสนี้ ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ผู้จัดการแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย โดยมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ได้กล่าวชี้แจงมีสาระสำคัญว่า หนังสือแบบเรียนนี้ได้จัดทำในระดับประถมศึกษา จำนวน 6 เล่ม ใน 6 ช่วงชั้นและระดับมัธยม จำนวน 12 เล่ม ใน 6 ช่วงชั้น

งานวันนี้เป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนของตัวแทนจากเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมทั้งโรงเรียนรัฐบาลที่มีกลุ่มประชากรมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ และยังมีเป้าหมายที่จะจัดพิมพ์เผยแพร่แก่โรงเรียนที่มีความต้องการตำราเหล่านี้ไว้ใช้เป็นตำรายืมเรียนต่อไป อีกทั้งจะขยายผลไปสู่การบูรณาการอิสลามในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และรวมทั้งวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการเปิดตัวครั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ให้ คุณอารีย์ ดิเรกกิจ. ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม มาเป็นประธานในการเปิดและบรรยายพิเศษ. ผู้เข้าร่วม จากโรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 50 แห่ง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม