สปป. ลาว ศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของ สสส.

โดย
| |
อ่าน : 13,604

16 พฤษภาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข และสภานิติบัญญัติ จาก สปป. ลาว ได้เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายควบคุมสุราสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยเพื่อจัดการกับปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผลักดันนโยบายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน สปป.ลาว ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ด้วยกำหนดกิจกรรมศึกษาดูงานในองค์กรและเครือข่ายด้านการผลักดันนโยบายแอลกอฮอล์ในไทยเพื่อเตรียมการในการนำนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ และผลักดันกฎหมายระดับชาติในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน สปป.ลาว

ในการดูงานครั้งนี้ สสส. และ สปป. ลาว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์และปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละประเทศ รวมถึงมาตรการ กิจกรรมรณรงค์ และโครงการต่างๆ เพื่อให้การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ที่่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม