สปป. ลาว ศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของ สสส.

โดย
| |
อ่าน : 14,974

16 พฤษภาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข และสภานิติบัญญัติ จาก สปป. ลาว ได้เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายควบคุมสุราสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยเพื่อจัดการกับปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผลักดันนโยบายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน สปป.ลาว ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ด้วยกำหนดกิจกรรมศึกษาดูงานในองค์กรและเครือข่ายด้านการผลักดันนโยบายแอลกอฮอล์ในไทยเพื่อเตรียมการในการนำนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ และผลักดันกฎหมายระดับชาติในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน สปป.ลาว

ในการดูงานครั้งนี้ สสส. และ สปป. ลาว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์และปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละประเทศ รวมถึงมาตรการ กิจกรรมรณรงค์ และโครงการต่างๆ เพื่อให้การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ที่่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม