สปป. ลาว ศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ของ สสส.

โดย
| |
อ่าน : 12,172

16 พฤษภาคม 2556 คณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข และสภานิติบัญญัติ จาก สปป. ลาว ได้เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายควบคุมสุราสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยเพื่อจัดการกับปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผลักดันนโยบายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน สปป.ลาว ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ด้วยกำหนดกิจกรรมศึกษาดูงานในองค์กรและเครือข่ายด้านการผลักดันนโยบายแอลกอฮอล์ในไทยเพื่อเตรียมการในการนำนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ และผลักดันกฎหมายระดับชาติในการป้องกันและควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน สปป.ลาว

ในการดูงานครั้งนี้ สสส. และ สปป. ลาว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์และปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละประเทศ รวมถึงมาตรการ กิจกรรมรณรงค์ และโครงการต่างๆ เพื่อให้การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ที่่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม