ขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่

| |
อ่าน : 2,012

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ thaihealth

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส.

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่าอยู่ ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.จำนวนเงิน 14 ล้านบาทเศษ ดำเนินการ 4 ด้านได้แก่ การจัดการที่ดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารและอาชีพ การป้องกันสุขภาพจากปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน การเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนและการแก้ไขปัญหาขยะแบบบูรณาการ ซึ่งจะมีตำบลนำร่องดำเนินการด้านละ 7 ตำบล โดยดำเนินการไปแล้วได้แก่ การศึกษาดูงานการจัดการขยะ ที่ จ.ลำพูน การศึกษาดูงานเรื่องไฟป่าและการเพิ่มพื้นที่ป่า ที่ จ.อุทัยธานี

จ.แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่พื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในประเทศไทย คือมีพื้นที่ป่า 7 ล้านไร่เศษ และปี 2556 มีผลการสำรวจว่าประชากร จ.แม่ฮ่องสอนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม