รพ.มะเร็งลำปาง อบรม ‘การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย’

| |
อ่าน : 3,411

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง 

รพ.มะเร็งลำปาง อบรม ‘การดูแลผู้ป่วยระยะท้าย’ thaihealth

รพ.มะเร็งลำปาง อบรมหลักสูตรการดูแล ผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ เป็นประธานในการเปิด โครงการการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย (3 วัน) สำหรับพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายและตัวชี้วัด Palliative care ของไทย" ณ ห้องเพชรรัตน์โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น โดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 จำนวน 60 คน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 2 จำนวน 30 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 90 คน

ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากรไทยว่าแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรครื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของประชากรทั่วโลก เนื่องจากก่อให้เกิดความสูญเสียและความทุกข์ทรมานจากโรคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้าย ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีความเครียดสูง มีความทุกข์ทรมานจากสภาพการเจ็บป่วย และยังต้องเผชิญกับความสูญเสียและการพลัดพรากในวาระท้ายของชีวิต ในทางเศรษฐศาสตร์พบว่าค่าใช้จ่ายของบุคคลในช่วงหกเดือนสุดท้ายของชีวิตมีมูลค่าสูงมากกว่าช่วงใดๆ ของชีวิต คิดเป็น ร้อยละ 8-11 ต่อปีของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและเป็นร้อยละ 10-29 ของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย ค่อนข้างมีความซับซ้อน ต้องอาศัยทีมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนผู้ดูแลผู้ป่วยและจิตอาสาที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในหลักการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย

กรมการแพทย์ในฐานะที่มีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์เฉพาะทางแก่สถานบริการสุขภาพ รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอื่นๆ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความรู้วิชาการในการเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและทักษะที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม