ปรับแผนสกัดบุหรี่ พุ่งเป้าเด็กแรกเกิด

| |
อ่าน : 1,640

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์

ปรับแผนสกัดบุหรี่ พุ่งเป้าเด็กแรกเกิด thaihealth
แฟ้มภาพ

คกก.ควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติเดินหน้ายุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 จับมือ ศธ.และ พม.สร้างความตระหนักโทษพิษภัยบุหรี่ตั้งแต่ปฐมวัย 0-5 ปี หลังพบ 20 ปี สิงห์อมควันไม่ลด และกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ประชุมคณะกรรมการยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2559 และให้สัมภาษณ์ว่า ได้ให้ข้อสังเกตในแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ที่พบว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่ในไทยยังไม่ลดลง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น จำเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์การทำงาน โดยขณะนี้ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี และ สธ.ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ บูรณาการทำงานพุ่งเป้าไปในกลุ่มเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปี เพื่อสร้างคนไทยใน 20 ปีข้างหน้า ซึ่งในเรื่องการสูบบุหรี่เช่นกัน ก็ต้องได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ตั้งแต่ปฐมวัยและวัยประถมศึกษา จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สูบบุหรี่

ทั้งนี้ ข้อมูลผลสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย อายุ 13-15 ปี พ.ศ.2558 ของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค พบเยาวชนใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบมีควัน ร้อยละ 14 เป็นเยาวชนชาย ร้อยละ 20.7 เยาวชนหญิง ร้อยละ 7.1 พบใช้ผลิภัณฑ์แบบไม่มีควัน เช่น นำยาเส้นมาเคี้ยวแทนการสูบ อีกร้อยละ 2.7 ได้ให้คณะกรรมการฯ ประสานให้ข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเฝ้าระวังและดำเนินการร่วมกันต่อไป

ในส่วนความก้าวหน้าของโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ได้ให้ข้อสังเกตว่า เป็นโครงการที่สำคัญเป็นการบูรณาการการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ขณะนี้มีหลายภาคส่วนกำลังช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้แผนการทำงานมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และประสบความสำเร็จ ขอให้สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค และ สสส. ประสานรวบรวมข้อมูลแนวทางและผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย ให้ได้ข้อมูลครบถ้วนนำมาปรับแผนการดำเนินงานในระดับนโยบาย ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการทำงาน ถ้าทำสำเร็จจะเป็นตัวอย่างในระดับโลกต่อไป

โดยภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ยื่นข้อเสนอให้ สธ.ดำเนินการใน 6 ประเด็น ชวนร่วมทำดีเพื่อพ่อ พร้อมเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อาทิ ตั้งคณะทำงานโครงการอย่างเป็นทางการ ติดตามความคืบหน้าทุกไตรมาสหรือในระยะเวลาที่เหมาะสม กำหนดให้โครงการเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ โครงการจังหวัดควบคุมยาสูบ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่เขตสุขภาพ จังหวัด ชมรม รพ.สต. ที่ดำเนินโครงการดีเด่น เชิดชูเกียรติองค์กรต้นแบบและบุคคลต้นแบบ เป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม