อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาวะในชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 984

ที่มา : แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย 

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย 

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาวะในชุมชน thaihealth

แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย เปิดโครงการอบรมคุฎบะฮฺเพื่อสุขภาวะ (ต้านบุหรี่)

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมคุฎบะฮฺ เพื่อสุขภาวะ” โดยมีนายศักดิ์กริยา บอลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน

"จากที่แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทยได้จัดทำหนังสือคุฎบะฮ ที่รวบรวมคำสอนและหลักปฏิบัติของอิสลามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับด้านสุขภาวะรวมถึงบุหรี่และยาสูบ เพื่อให้มีการนำคุฎบะฮฺไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดอบรม การใช้คุฎบะฮฺต้านบุหรี่และยาสูบ (ลา คอมรฺ) เพื่อให้คอเต็บทุกมัสยิดสามารถนำไปใช้ในการให้ความรู้ต่อผู้ที่มา ละหมาดวันศุกร์ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป และเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้มัสยิดเป็นศาสนสถานที่ปลอดบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 อีกด้วย" นายสุรินทร์ เหมนุกูล ผอ.สสม.ภาคใต้ตอนกลาง กล่าว

นอกจากนี้มีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงวุฒิ อาทิ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และความสำคัญขอคอเต็บในการนำเสนอคุฏบะฮฺ” และ รศ.อัลดุลรอชีด เจ๊ะมะ อาจารย์จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี ในข้อข้อ“การจับประเด็นและการวางโครงสร้างในการนำเสนอคฎบะฮฺ”

โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะกรรมการมัสยิดในจังหวัดสงขลา ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการฯ อีกทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี อาทิ เสนอให้ สสม.จัดตั้งคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอคุฎบะฮฺต้านบุหรี่ในพื้นที่ต่างๆอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม