‘ควนโต๊ะเหลง’ หมู่บ้านสีเขียว ต่อยอดสู่ “ไบไซเคิลทัวร์”

| |
อ่าน : 1,656

ที่มา: เฟสบุ๊ก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

‘ควนโต๊ะเหลง’ หมู่บ้านสีเขียว ต่อยอดสู่ “ไบไซเคิลทัวร์” thaihealth

“โครงการหมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์” แก้ปัญหาสุขภาพชุมชนจากสารเคมี

ชุมชนบ้านควนโต๊ะเหลง จังหวัดสตูล จัดทำ “โครงการหมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์” เพื่อแก้ปัญหาในการทำการเกษตรและปัญหาสุขภาพของชุมชนจากการใช้งานเคมี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สมาชิกในชุมชน

‘ควนโต๊ะเหลง’ หมู่บ้านสีเขียว ต่อยอดสู่ “ไบไซเคิลทัวร์” thaihealth

โดยตั้งเป้าสร้างหมู่บ้านสีเขียวที่น่าอยู่และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดไปสู่นวัตกรรม “ไบไซเคิลทัวร์” โดยชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ปั่นจักรยานเพื่อการเก็บข้อมูลชุมชน และติดตามเยี่ยมเยียนดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และบุคคลต้นแบบในชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับที่ไปปรับใช้ในการชีวิตประจำวัน พร้อมปลูกฝัง “จิตสาธารณะ” ให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม