‘ควนโต๊ะเหลง’ หมู่บ้านสีเขียว ต่อยอดสู่ “ไบไซเคิลทัวร์”

| |
อ่าน : 1,868

ที่มา: เฟสบุ๊ก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม

‘ควนโต๊ะเหลง’ หมู่บ้านสีเขียว ต่อยอดสู่ “ไบไซเคิลทัวร์” thaihealth

“โครงการหมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์” แก้ปัญหาสุขภาพชุมชนจากสารเคมี

ชุมชนบ้านควนโต๊ะเหลง จังหวัดสตูล จัดทำ “โครงการหมู่บ้านสีเขียว ปลอดโรค ปลอดสารเคมี ด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์” เพื่อแก้ปัญหาในการทำการเกษตรและปัญหาสุขภาพของชุมชนจากการใช้งานเคมี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สมาชิกในชุมชน

‘ควนโต๊ะเหลง’ หมู่บ้านสีเขียว ต่อยอดสู่ “ไบไซเคิลทัวร์” thaihealth

โดยตั้งเป้าสร้างหมู่บ้านสีเขียวที่น่าอยู่และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดไปสู่นวัตกรรม “ไบไซเคิลทัวร์” โดยชักชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ปั่นจักรยานเพื่อการเก็บข้อมูลชุมชน และติดตามเยี่ยมเยียนดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาดูงานด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และบุคคลต้นแบบในชุมชน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับที่ไปปรับใช้ในการชีวิตประจำวัน พร้อมปลูกฝัง “จิตสาธารณะ” ให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม