สสส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุขภาพโลกปี 56

โดย
| |
อ่าน : 9,952

สมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา เลือก สสส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุขภาพโลกปี 56 ไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเซียทีได้จัดประชุม พร้อมโชว์ผลงานด้านสร้างเสริมสุขภาพให้นานาชาติชม เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,000 คนจากทั่วโลก

สสส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุขภาพโลกปี 56

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 5 เมษายน ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพครั้งที่ 21 (The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) ระหว่าง สสส. และสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา (The International Union for Health Promotion and Education : IUHPE)

โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันทุกประเทศให้ความสำคัญการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนเป็นวาระสำคัญในลำดับต้น ๆ จากข้อมูลสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ไทยใช้งบประมาณด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เฉลี่ยปีละ 20,000 ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายด้านสุขภาพสูงมากกว่า ปีละ 400,000 ล้านบาท เช่นเดียวกับองค์กรสุขภาพชั้นนำของโลก ให้ความสำคัญต่อประเด็นเหล่านี้ อาทิ 1.การลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ 2.การป้องกันโรคไม่ติดต่อ 3.การคำนึงถึงสุขภาพในการพัฒนานโยบายสาธารณะ และ 4.การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ซึ่งการให้ความสำคัญประเด็นดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้ประชากรในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายทางสุขภาพลงได้

ทพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า สสส. สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาวะดีครอบคลุมทั้งกาย ใจ ปัญญา และสังคม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จึงได้ความไว้วางใจจากคณะกรรมการสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมและการศึกษา (IUHPE Board of Trustees) ในการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2553 ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ สสส. เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนานาชาติฯ ในครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ณ Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH) พัทยา จ.ชลบุรี การประชุมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. และ IUHPE ร่วมกับองค์การต่างๆ ทั้งระดับประเทศ และระดับโลก คาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,000 คน โดย IUHPE กำหนดจัดประชุมนานาชาติฯ ทุก 3 ปี หมุนเวียนไปยังทวีปต่างๆ ปัจจุบันจัดประชุมมาแล้ว 20 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ สสส. ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่การประชุมนี้จะถูกจัดขึ้นในทวีปเอเซีย

ด้านนางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์ สสส. กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการจัดประชุมระดับนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเต็มที่ สสส.และภาคีเครือข่าย มีประสบการณ์การทำงาน สร้างเสริมสุขภาพเกือบ 10 ปี  ได้สร้างผลงานและความสำเร็จที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมากมาย จึงมีองค์ความรู้ที่จะนำเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพจากนานาประเทศ  ทั้งนี้ IUHPE เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี และเป็นหน่วยงานจัดประชุมสุขภาพนานาชาติ มีเป้าหมายส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนความเท่าเทียมด้านสุขภาพของพลเมืองโลก มีสมาชิกซึ่งเป็นองค์กรระดับนานานาชาติ ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป รวมแล้วกว่า 2,200 ราย จาก 90 ประเทศทั่วโลก

ดร.ไมเคิล สปาร์ก ประธานสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา (IUHPE) กล่าวว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีการนำประเด็นที่เสนอในที่ประชุม จัดทำเป็นองค์ความรู้ และทำเป็นสมุดปกขาว แจกให้องค์กรต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์เชิงปฏิบัติต่อไป เช่น เรื่องระบบอาหาร มีการเสนอการจัดการปัญหาทั้งระบบ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์ต่อการนำไปพัฒนาต่อไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สสส. ไทย ได้ทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพจำนวนมาก และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน เช่น เหล้า บุหรี่ พฤติกรรมการรับประทาน ซึ่งน่าภูมิใจเพราะหลายประเทศใช้ สสส. เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานต่อไป
 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม