'ลำพูน' มุ่งรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

| |
อ่าน : 3,137

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดย : รุจิรา เสนานุช

\'ลำพูน\' มุ่งรณรงค์ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth

จังหวัดลำพูน วางแผนปี 2560 เข้มงวดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา และมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เร็วๆ นี้  ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวางแผนการดำเนินงานในปี 2560 โดยจะเข้มงวดการจำหน่าย บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นโทษภัย และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น

จากการสำรวจความชุกของการดื่มสุราของผู้อายุ 15-19 ปี ในเขตภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำพูน อยู่ในลำดับที่ 7 ของภาคเหนือตอนบน และเป็นลำดับที่ 25 ของประเทศ และจากการสำรวจผู้ดื่มสุรา อายุ 15 ปีขึ้นไป ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 พบว่า มีผู้ดื่มสุราในจังหวัดลำพูนรวม 58,728 ราย ผู้ที่ดื่มมากที่สุดอยู่ที่ อำเภอเมืองลำพูน รวม 19,007 ราย จังหวัดลำพูนจึงได้รณรงค์ให้ประชาชนเห็นโทษของการดื่มสุรา ร่วมกัน ลด ละ เลิก สุรา ในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษา ที่ผ่านมา มีผู้งดดื่มสุราเป็นจำนวนมาก และหลายรายมีความตั้งใจงดดื่มตลอดชีวิต เช่น ที่อำเภอเมืองลำพูนมีผู้งดดื่มสุรา 1,010 ราย

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2560 จะดำเนินการตามแผนบูรณาการบุหรี่และสุรา โดยมีแผนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จะป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ ช่วยให้ผู้เสพเลิกใช้ยาสูบ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ โดยมีเป้าหมายทุกหมู่บ้านและให้บริการคลินิกเลิกสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวม 79 แห่ง รวมทั้งในสถานศึกษาต่างๆ 292 แห่ง นอกจากนี้ จะเข้มงวดร้านจำหน่ายสุราที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษสูงสุดถึงจำคุก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม