รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2

| |
อ่าน : 1,187

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน

ภาพประกอบจากศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน

รู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2 thaihealth

รวมพลังเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน ปีที่ 2

เมื่อไม่นานนี้ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน  ปีที่ 2 กิจกรรมที่ 5 “17 POWER ระดมความคิดพิชิตแอลกอฮอล์” และกิจกรรมที่ 7 “17 POWER  SHARE”  ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovation  Learning  Center)

การจัดกิจกรรมในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงมลล้านนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและ นายคำรณ ชูเดชา เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม “17 POWER  SHARE” ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคในการดำงาน  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  และให้กำลังใจเครือข่ายมหาวิทยาลัยปลอดเหล้า 17 สถาบัน ภาคเหนือบน จากการจัดกิจกรรม “17 POWER  SHARE” เสร็จสิ้น ต่อด้วยกิจกรรม “17 POWER ระดมความคิดพิชิตแอลกอฮอล์” เวทีถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรม โดยคุณนิติศักดิ์  โตนิติ  จากสถาบันปัณปัญญาปิติ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม