ลด 'ขยะ-โฟม' ช่วงเที่ยวปีใหม่

| |
อ่าน : 3,566

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

ลดปริมาณขยะ-โฟม ช่วงเที่ยวปีใหม่ thaihealth
แฟ้มภาพ

กรมอนามัย วอนประชาชนลดปริมาณขยะและการใช้โฟมช่วงท่องเที่ยวปีใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา และไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สิ่งที่ควรระมัดระวังนอกเหนือจากเรื่องอุบัติเหตุ คือเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร ดังนั้นควรเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ลดการใช้โฟม ควรใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งก่อนบริโภคอาหารและหลังเข้าส้วม

ทั้งนี้ จากปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามจำนวนนักท่องเที่ยวและการเพิ่มขึ้นของที่พัก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มักจะพบปริมาณขยะจำนวนมากจนก่อให้เกิดมลพิษ สูญเสียทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยวอาจทำให้นักท่องเที่ยวลดลง เช่น พบขยะมีคม ขยะอันตราย หรือขยะที่มีผลต่อระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารในทะเล ประเภทโฟม ถุงพลาสติก เชือก แห อวน หากสัตว์กินเข้าไป หรือเข้าไปติดอยู่อาจทำให้ตายได้

ฉะนั้นจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวและประชาชน ให้ช่วยลดปริมาณขยะตามแหล่งท่องเที่ยวด้วยการไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร และควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพรวม ทั้งควรคัดแยกขยะเพื่อให้ง่ายต่อการย่อยสลายหรือนำไปขายได้ ไม่ควรทิ้งในธรรมชาติเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ได้

นอกจากนี้ กรมอนามัย ยังได้มีแผนการดำเนินงานสำหรับการพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะไทยให้ถูกหลักสุขาภิบาล 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง การบริหารจัดการ และการปรับพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชนให้ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า สถานบริการต่างๆ ที่ต้องให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาดูแลความสะอาดของส้วมให้มากพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลได้

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาส้วมสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ขณะนี้พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ร้อยละ 74 ดังนั้นผู้ประกอบการ และผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวควรใส่ใจด้านความสะอาดของส้วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรค ได้แก่ ที่จับสายฉีดชำระ ซึ่งตรวจพบเชื้อโรคมากที่สุดคือร้อยละ 85 บริเวณพื้นห้องส้วมพบร้อยละ 50 ที่รองนั่งโถส้วมพบร้อยละ 31 ที่กดโถส้วมและโถปัสสาวะพบร้อยละ 8 ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือพบร้อยละ 7 กลอนประตูหรือลูกบิดพบร้อยละ 3 พร้อมทั้งควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ส้วมให้กับนักท่องเที่ยว โดยต้องไม่ขึ้นไปเหยียบบนโถส้วมแบบนั่งราบ ไม่ทิ้งวัสดุลงโถส้วม ราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้ง หลังการใช้ส้วม และล้างมือทุกครั้งหลังการใช้ส้วม

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อาหารร้อน  ลำยง  สวนนงนุช  ดูบอล  ผนึกกำลังหยุดความพิการแต่กำเนิด  ส้วม  ประชุมแอลกอฮอล์โลก  จักษุวิทยา  แสบหน้าอก  ดูแลความปลอดภัย  ทักษะชีวิตเด็ก  นักสูบหน้าใหม่  เด็กเคลื่อนย้าย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สุขภาวะองค์กร happy workplace ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  เอ็นเทอโรไวรัส  เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  ลดละเลิก  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สสส. สำน้กงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รับสมัครงาน  อุดมการณ์  คณะพยาบาลศาสตร์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม