ประชากรข้ามชาติสุขภาพ-การศึกษาไม่แบ่งแยก

| |
อ่าน : 3,629

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

"ระนอง" เป็นจังหวัดที่มีแรงงานชาวเมียนมาเข้ามาอยู่อาศัยทำงานเป็นจำนวนมากกลายเป็น "ฟันเฟือง" หนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งการจัดระเบียบด้านคุณภาพชีวิต รวมถึงการดูแลสุขภาพ และการศึกษาของแรงงานเหล่านี้ เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ

ประชากรข้ามชาติสุขภาพ-การศึกษาไม่แบ่งแยก thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะทำงาน ภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และเยาวชนนักสร้างสรรค์ ในโครงการเสริมศักยภาพการสื่อสารของภาคีร่วมกับนักศึกษา (Creative Hero) ลงพื้นที่ โครงการ "นับเราด้วยคน" ตอน เรียนรู้ และเตรียมพร้อม โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เล่าถึงที่มาของกิจกรรมนี้ว่า สสส.จัดทำโครงการ "นับเราด้วยคน" เพื่อสร้างการรับรู้ว่ามีประชากรกลุ่มเฉพาะที่ถูกลืม ขาดสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงโอกาส และใช้ชีวิตโดยขาดสุขภาวะที่ดีอยู่ในสังคมเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น ประชากรข้ามชาติ ในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่ได้นำคณะทำงานมาศึกษาเรียนรู้ในวันนี้ ยังมีอีกหลายคนที่ขาดโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการถูกมองข้าม รวมถึงการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และการศึกษาที่เหมาะสม

ดร.ประกาศิต กล่าวต่อว่า สสส. เป็นหน่วยงานด้านการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม เรื่องของโรคและปัญหาสุขภาพจะไม่สามารถแยก หรือแบ่งชนชาติได้ เนื่องจากผลกระทบของโรคภัยล้วนเกิดขึ้นได้กับทุกคน การดูแลเรื่องของสุขภาพในแรงงานข้ามชาติจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ สสส. ให้ความสำคัญ โดยเข้ามาหนุนเสริมภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง

"สสส.เข้ามาช่วยเสริมหลักสูตรการอบรมพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับแรงงานข้ามชาติที่ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงการอบรมแกนนำเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ นอกจากเรื่องสุขภาพแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงสนับสนุนในเรื่องการศึกษาของลูกหลานแรงงานข้ามชาติ เพราะโดยทั่วไปการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติมักจะไม่ถูกกฎหมายทำให้ไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองที่ดี ศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จะเป็นจุดรวมที่ช่วยให้เด็กสามารถเข้าสู่ระบบเข้าถึงการศึกษาตลอดจนได้รับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมได้ง่ายยิ่งขึ้น" ดร.ประกาศิต กล่าว

นายชูวงศ์ แสงคง ผู้จัดการพันธกิจโครงการพิเศษ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในจังหวัดระนอง จำนวนแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาโดยเฉพาะในพื้นที่ ต.บางริ้น ถือว่าเป็นชุมชนหนาแน่นแออัด ส่งผลให้คนในชุมชนมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ จากการที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนไทย-พม่า (ศสมช.) รวมถึงจัดตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) เข้ามาทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านของไทย โดยในพื้นที่ อสต. ทุกคนจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ การอบรมให้ความรู้ทุกปีจากนั้นจะได้รับมอบหมายให้ดูแลชาวเมียนมาในชุมชนของตนเอง เช่น เมื่อมีโรคระบาดให้ไปแจ้งข่าวที่ รพ.สต. เพื่อวางแผนป้องกันโรค และเมื่อลงเยี่ยมติดตามผู้ป่วย อสต.จะติด ตามไปด้วย เพื่อเป็นล่าม และให้คำแนะนำ ส่งผลให้แรงงานชาวเมียนมามีความเชื่อมั่น และยอมเข้าถึงบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นมากขึ้น

นายชูวงศ์ กล่าวอีกว่า ส่วนของ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) ก็ได้เข้ามาช่วยเชื่อมโยงเรื่องของการศึกษาให้เป็นกลไกหนึ่งในการเชื่อมโยงระบบ เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่สามารถเชื่อมโยงคนในสังคมให้ยอมรับการอยู่ร่วมกันได้ โดยระนองเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่ สสส. ภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดการให้เกิดพื้นที่การศึกษาของลูกหลานแรงงานข้ามชาติ ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนอยู่ทั้งหมด 8 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการเรียนการสอนในหลักสูตร กศน. ของไทยควบคู่กับหลักสูตรเมียนมา เมื่อเด็กเรียนจบก็สามารถเข้าเรียนต่อที่ประเทศของตนเอง และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้

มาที่ นางธิดา ซาน อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ชาวเมียนมา เล่าว่า ตอนที่เข้ามาทำงานในไทย คิดเพียงแค่อยากหาเลี้ยงครอบครัว ไม่เคยคิดถึงเรื่องสุขภาพ รวมถึงการศึกษาของลูกหลาน เนื่องจากภาวะต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนคนทั่วไป แต่เมื่อทาง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนไทย-พม่า (ศสมช.) เข้ามาชักชวนเพื่อลงพื้นที่ไปช่วยแปลภาษาให้กับทาง อสม. ก็พบเห็นว่า ปัญหาสุขภาพของพี่น้องชาวเมียนมามีมากมาย

'การได้รับโอกาสในการทำงานเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่ทำให้ภูมิใจ และยังได้มิตรภาพที่ดีจากคนไทยที่อยู่รอบ ๆ ทำให้รู้สึกดีรักที่จะทำหน้าที่นี้โดยไม่หวังผลตอบแทน" อาสาสมัครชาวเมียนมา กล่าวทิ้งท้าย

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม