ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

| |
อ่าน : 5,166

ที่มา : www.naewna.com

ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน-ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ thaihealth

แฟ้มภาพ

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ปภ.จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ทำหน้าที่อำนวยการ เชื่อมโยงการสั่งการ และวางมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ทุกการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เต็มเปี่ยมด้วยความสุขและความปลอดภัย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้บูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2560 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ครอบคลุมทั้งด้านคน ยานพาหนะ ถนน และสภาพแวดล้อม โดยกำหนดดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้น ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 และจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ในส่วนกลาง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ เพื่ออำนวยการ และเชื่อมโยงการสั่งการ รวมถึงวางมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และช่วงเวลาในการเดินทางของประชาชน

ทั้งนี้ ได้กำหนดเปิดศูนย์ฯ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. และแถลงข้อมูลการดำเนินงานสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นประจำทุกวัน ในช่วงระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 – 5  มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความสูญเสียและมีจิตสำนึกในการขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย เหนือสิ่งอื่นใด การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจะบรรลุเป้าหมายในการลดความสูญเสียได้ หากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เร็ว เมา โทร ง่วง...ไม่ขับ รวมถึงมีวินัยและน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง เพียงเท่านี้ทุกการเดินทางบนท้องถนนจะเต็มเปี่ยมด้วยความสุขและถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม