พลังเยาวชนเปลี่ยนสังคม Move Fair ครั้งที่ 1

| |
อ่าน : 2,457

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

พลังเยาวชนเปลี่ยนสังคม Move Fair ครั้งที่ 1 thaihealth

เยาวชนเชียงใหม่พร้อมจัดงานมหกรรม “พลังเยาวชนเปลี่ยนสังคม Move Fair ครั้งที่ 1” ตอน ONE YOUNG COME เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนสานพลังเพื่อสร้างการเรียนรู้

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน และภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันนานาชาติไอโอจีที ประเทศสวีเดน และมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย เตรียมจัดมหกรรม “พลังเยาวชนเปลี่ยนสังคม Move Fair ครั้งที่ 1” ตอน ONE YOUNG COME ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์เชียงใหม่ ( เจ้าน้อยมหาอินทร์ ณ เชียงใหม่ ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานในการดำเนินโครงการของเยาวชนนักศึกษาที่ทำงานด้านลดผลกระทบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาบันการศึกษาและผลงานในการขับเคลื่อนโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีชมรมนักศึกษาจาก 11 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน อีกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสานพลังเพื่อสร้างการเรียนรู้

นายนิติกร แก้วปัญญา แกนนำเครือข่ายเยาวชนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในเทศกาลดังกล่าวจัดให้มีการแสดงผลงานของเครือข่ายเยาวชนนักศึกษา เวทีเสวนาผลกระทบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน การแสดงละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม การจัดฉายภาพยนตร์สั้นผลกระทบการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์และคอนเสิร์ตสีขาวห่างไกลอบายมุข และยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและร่วมกันปลุกพลังเยาวชนในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม พร้อมทั้งเป็นพื้นที่ในการเชิญชวนครือข่ายเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผล กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม