สสส.ลงนามความร่วมมือ ม.ราชภัฎ ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน

| |
อ่าน : 1,486

ที่มา : MGR Online 

ภาพประกอบจาก  MGR Online 

สสส.ลงนามความร่วมมือ ม.ราชภัฎ ขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน thaihealth

สสส.ลงนามความร่วมมือ 10 ม.ราชภัฎ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง ขับเคลื่อน ความรู้ สู่งานวิจัย พัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ตีโจทย์แก้ปัญหาชุมชน ช่วยพึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (19 ธ.ค.59 ) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสส. สถาบันวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. กล่าวว่า เป้าหมายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยเชิงพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยมีวิธีการทำงานแบบไตรพลัง คือ สสส. สถาบันวิชาการ และอปท. เครือข่ายเพื่อร่วมสร้างสุขภาวะ โดยแผนสุขภาวะชุมชน สสส.จะเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันวิชาการดำเนินการวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเฉพาะและพัฒนาแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการสุขภาวะชุมชน รวมถึงการนำความรู้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่อื่นๆ โดยดึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันของนักวิชาการจากสถาบันวิชาการกับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย และกลไกการจัดการจังหวัดน่าอยู่ ด้วยการถอดบทเรียนปฏิบัติการจริง การวิจัยและพัฒนากระบวนการทำงานของพื้นที่และเครือข่ายในการเพิ่มศักยภาพระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนของพื้นที่ การตอบสนองปัญหาและความจำเป็นของพื้นที่ ผลลัพธ์การจัดการตนเองของพื้นที่สู่การเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำใช้ในการถ่ายทอดให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายเป็นระยะเวลา 2 ปี ครึ่ง

ด้าน ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การดำเนินโครงการนี้ มีเป้าหมายเดียวกัน คือการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏรวม 10 แห่ง ได้แก่ มรภ.อุตรดิตถ์, มรภ. พิบูลสงคราม, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.นครปฐม, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ. ลำปาง, มรภ.เลย, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.เพชรบุรี และ มรภ.ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 420 แห่ง

โดยทำงานเน้นเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนวิจัยเชิงพื้นที่ นำข้อมูลประเด็นปัญหาและโจทย์ในพื้นที่ เช่น ปัญหาขยะชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการสุขภาพชุมชน คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาโดยสามารถพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างมรภ. และอปท. ครั้งนี้จะเป็นต้นแบบให้กับมรภ.อีก 38 ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม