มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค

โดย
| |
อ่าน : 2,028

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค thaihealth

เวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มแผนงานระบบสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ สสส. โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน และเครือข่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน สสส. ได้ขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค เพื่อหนุนเสริมให้เกิดพื้นที่และระบบสื่อสร้างสรรค์ที่เอื้อต่อสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมผลักดันนโยบายท้องถิ่น โดยได้ร่วมมือกับเครือข่ายเชียงใหม่นครแห่งการอ่าน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีเวทีประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค - ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ปลุกใจเมือง Spark U 

การประชุมหารือแนวทางการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ภูมิภาค – ภาคเหนือในครั้งนี้ มีความคืบหน้าโดยการนำเสนอผลหลังจากการจัดวงย่อยในพื้นที่นำร่องในครั้งนี้เป็นการนำเสนอและร่วมระดมความคิดเห็นกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการและ 4 พื้นที่นำร่อง คือ ชุมชนคลองแม่ข่า ,กศน.แจ่งหัวริน ,ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และฝายพญาคำ ในเรื่องแนวคิดและแนวทางการขับเคลื่อน การออกแบบกิจกรรมโดยชุมชน สร้างกระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีส่วนร่วม รวมถึงการสื่อสารสาธารณะและการหนุนเสริมที่ยั่งยืน รวมไปถึงแนวทางการออกแบบพื้นที่กลาง พื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่การเรียนรู้ เลือกสรรออกแบบ "พื้นที่ฟื้นใจ๋เมือง" เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่เติมแรงบันดาลใจของทุกคน 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม