ไทยเล็งเอาอย่างหลักประกันสุขภาพญี่ปุ่น หลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 3,495

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 55 ที่ โรงแรมสีลมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุม "เครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม" (the asean plus three uhc network) ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน กระทรวงสาธารณสุข และสปสช. ร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานด้านระบบสุขภาพของไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนหน่วยงานด้านสาธารณสุขของกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม

นพ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้นเป็นเป้าหมายระดับโลก โดยมติของสมัชชาสหประชาชาติด้านนโยบายต่างประเทศและสาธารณสุข ได้กำหนดให้การขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นวาระสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศ  และองค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นวาระของรัฐบาลแต่ละประเทศที่ควรดำเนินการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับการยกย่องว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนในประเทศ เพื่อมีหลักประกันสุขภาพและมีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ที่มีประสิทธิภาพ เน้นการปกป้องคนจนและผู้ยากไร้ และหลายประเทศมีแนวโน้มจะทำระบบหลักประกันสุขภาพให้กับคนในประเทศนั้น เช่น เวียดนาม มองโกเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กาน่า อินเดีย เป็นต้น

นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอ และข้อสรุป เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานโครงการเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกลุ่มอาเซียนบวกสาม ตลอดจนบทบาทในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของอาเซียน ซึ่งได้มีการระดมสมองเพื่อการสร้างเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม ในประเด็นเป้าหมายของเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บทบาทและการสนับสนุนภายในกลุ่ม เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ขณะเดียวกันประเทศไทยจะได้เรียนรู้จากประเทศที่มีการพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างเข้มแข็ง เช่น ประเทศญี่ปุ่นที่มีหลักประกันสุขภาพมากว่า 50 ปี และเป็นประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแนวโน้มของไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน ดังนั้นการเรียนรู้การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญกับไทยอย่างมาก

นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สปสช.มีประสบการณ์การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ และระบบการเงินการคลังต่างๆ ซึ่งไทยเองก็มีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์การสร้างหลักประกันสุขภาพ การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ผ่านมาได้มีการประชุมเตรียมการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากองค์กรระหว่างประเทศ และภายในประเทศทั้งหมดเพื่อพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามร่วมกัน

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม