มหกรรมอีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ

โดย
| |
อ่าน : 1,945

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

มหกรรมอีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ thaihealth

มหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” จังหวัดสุรินทร์  

เมื่อเร็วๆ นี้ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และ มูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชนสุรินทร์ จัดมหกรรม อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ “มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” เพื่อร่วมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมอยู่ในวิถีชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย นางจินดา พรหมทา ทัตนแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

มหกรรมอีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ thaihealthมหกรรมอีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ thaihealth

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กล่าวว่า แผนงานฯ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรประชาชนจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดกาฬสินธุ์ เลย ขอนแก่น ยโสธร จัดมหกรรมนี้เพราะพบว่าปัจจุบันเด็กเยาวชนไทยเติบโตท่ามกลางความเสี่ยงจากปัจจัยคุกคามสุขภาพที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และสภาพสังคมที่เร่งรีบรัดตัว พื้นที่เรียนรู้ในบ้านและชุมชนลดลง ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัว หนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นเครื่องมือและกระบวนการที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อสนับสนุนความสำคัญที่กล่าวมานี้ งานมหกรรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้สังคมเห็นคุณค่าของการอ่าน และการเรียนรู้ที่ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนต้องหนุนส่งเสริมให้กลายเป็นวัฒนธรรมและสวัสดิการสังคม

มหกรรมอีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ thaihealthมหกรรมอีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ thaihealth

ภายในงานมหกรรม อีสานอ่านสุข .. ตามรอยพ่อ นี้ มีทั้งนิทรรศการเรียนรู้ มีพื้นที่สร้างสรรค์ มีกิจกรรมลานร้องเล่นอ่าน-เบิกบานใจ และกิจกรรมจากธนาคารหนังสือ “อ่านแล้วแบ่งปัน สร้างวัฒนธรรมการอ่านในสังคม” ให้ชมตลอดทั้งงาน

อีกหนึ่งเวทีที่สำคัญคือ การเสวนา “อีสานอ่านสุข...ตามรอยพ่อ มุ่งเดินทาง สร้างการอ่าน เป็นวัฒนธรรม และสวัสดิการสังคม” ที่มีผู้แทนทุกภาคส่วนต่างๆ อาทิ ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มประชาสังคม และผู้แทนภาคีแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน เพื่อมุ่งหาแนวทางให้การอ่านเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อร่วมสร้างวิถีสุขภาวะของสังคมตามรอยปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม