6 พฤติกรรมวัยรุ่น สวนทางเศรษฐกิจพอเพียง

โดย
| |
อ่าน : 6,874

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ และแฟ้มภาพ

6 พฤติกรรมวัยรุ่น สวนทางเศรษฐกิจพอเพียง thaihealth

เปิด 6 พฤติกรรมวัยรุ่น สวนทางปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ชี้ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย กินของแพง ดื่มเหล้า เห็นแก่ตัว ติดเกม ติดพนัน แต่น่ายินดีเยาวชนไทย 92% พร้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต 74% เห็นด้วยบรรจุปรัชญาพอเพียงในการเรียนการสอนทุกระดับ
       
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จัดเสวนา "เยาวชนไทยในวิถีพอเพียง" โดย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เผยผลสำรวจความเข้าใจของเยาวชนไทยต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา กว่า 20 สถาบัน อายุ 15 - 26 ปี จำนวน 1,908 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14 - 30 พ.ย. 59 โดยกลุ่มตัวอย่าง 76.57% ระบุว่า ในสถาบันมีการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อถามถึงความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า เข้าใจดี 39.41% เข้าใจบ้าง 50.79% ยังไม่เข้าใจ 9.80% น่าดีใจที่กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด หรือ 92.66% ระบุ จะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ใช้จ่ายแต่พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด อดออม ตั้งใจเรียน ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต หมั่นช่วยเหลือผู้อื่น และทำตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

"สำหรับ 6 พฤติกรรมสำคัญของวัยรุ่น ที่มองว่า สวนทางกับการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 28.45% การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 21.84% กินของแพง หรูหราเกินจำเป็น 10.15% ดื่มเหล้าเมายา เที่ยวเตร่ เสเพล 8.73% เห็นแก่ตัว ไม่ช่วยเหลือใคร 7.38% ติดเกม ติดสื่อออนไลน์ และ 6.42% ติดพนัน นอกจากนี้ 78.14% เห็นด้วยอย่างยิ่งหากจะมีการบรรจุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาในทุกระดับ ขณะเดียวกัน มีเพียง 46.33% ที่รู้ว่ารัฐบาลปัจจุบันได้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดเป็นแผนหรือนโยบายของประเทศด้วยแล้ว" นายธีรภัทร์ กล่าว 

6 พฤติกรรมวัยรุ่น สวนทางเศรษฐกิจพอเพียง thaihealth6 พฤติกรรมวัยรุ่น สวนทางเศรษฐกิจพอเพียง thaihealth

นางสาวณิชากร สายหยุด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ส่วนตัวเป็นคนที่รักในงานจิตอาสา และเริ่มหันมาทำงานเพื่อสังคมตั้งแต่ยังเรียนปี 1 ได้ถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวง จัดทำโครงการรามรักป่า ชวนเยาวชนมาออกค่าย สร้างฝายปลูกป่า สร้างอาคารเรียนให้น้อง รวมถึงการช่วยสร้างอาชีพปลูกผักให้กับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างความรักสามัคคี และถือเป็นความภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนดีเด่นอาสาสืบสานพระราชดำริ จากสำนักงาน กปร. อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า เยาวชนทุกคนต้องการเป็นคนดี อยากทำความดี แต่ไม่มีพื้นที่สร้างสรรค์ ขาดการสนับสนุนจากผู้ใหญ่อย่างเข้าใจ ดังนั้น หากมีพื้นที่ให้เขาทำและเรียนรู้จริงจัง การหันไปหาปัจจัยเสี่ยง อบายมุขจะลดลงแน่นอน

ด้าน รศ.คิม ไชยแสนสุข ที่ปรึกษามูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า น่าเป็นห่วงที่ขณะนี้เยาวชนต้องตกอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ มีความเสี่ยงหลายอย่าง หากเขาได้เรียนรู้ชีวิตในทางที่ถูกต้องจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน สู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความรู้ มีคุณธรรม มีเมตตาในอนาคตข้างหน้าได้ เนื่องจากคนเก่งและดีเป็นสิ่งที่บ้านเมืองต้องการ ดังนั้น การน้อมนำหลักพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้ จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน รู้จักเตรียมความพร้อม รับมือกับปัญหาข้างหน้า และการสะสมความดีนี้ในอนาคตสังคมจะน่าอยู่ขึ้น ที่สำคัญ ภาครัฐต้องทำตัวเป็นต้นแบบ ทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่าง และให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนตามแนวทางอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม