ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลจำป่าหวาน

| |
อ่าน : 3,956

ที่มา : วิถีชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก : ศูนย์เรียนรู้ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และประชารัฐ

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลจำป่าหวาน thaihealth

ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลจำป่าหวาน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โรงเรียนผู้สูงอายุ ก่อตั้งขึ้นด้วยเหตุที่จำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคนในวัยทำงาน โดยจากการสำรวจข้อมูล TCNAP พบว่ามีผู้ที่เตรียมเข้าสู่วันสูงอายุคือ 59 ปีขึ้นไป จำนวน 1,304 คน ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง 48 คน มีสภาพพิการ 447 คน เป็นผู้สูงอายุติดสังคมและอีก 136 คนเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยติดบ้าน

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้พยายามหาแนวทางที่จะทำให้ผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้น จนนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจ่าหวาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจของผู้สูงอายุ พร้อมกันนั้นยังเป็นการส่งเสริมสวัสดิการในการดูแลตนเอง และเสริมสร้างความสามารถด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กๆ น้อยๆ ด้วย

สำหรับวิธีการดำเนินงาน ก่อนอื่นจะต้องทำการสำรวจและทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุ ด้วยการประชาคมในหมู่บ้าน จากนั้นก็เปิดรับสมัครผู้สูงอายุเข้าเรียน มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียน มีการจัดทำแผนการเรียนการสอน พร้อมกับมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ โดยโรงเรียนนี้เปิดเรียนทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนี้พบว่า ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ลดการพึ่งพาผู้อื่น ที่สำคัญยังเป็นการช่วยคลายเหงา เนื่องจากผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนฝูงรุ่นราวคราวเดียวกัน และยังเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าของชีวิตตนเองเพิ่มขึ้นด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม