ปลูกพลังคนรุ่นใหม่ ทำดีให้ถิ่นเกิด

| |
อ่าน : 1,400

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสยามกัมมาจล

ปลูกพลังคนรุ่นใหม่ ทำดีให้ถิ่นเกิด thaihealth

บ้านเราอากาศก็ดี น้ำในคลองก็สวยใส มีถ้ำ มีหน้าผา มีภูเขาที่มีเอกลักษณ์จึงน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้” นี่คือสภาพบริบทที่ “กุนุงจนอง” ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเบตง

เมื่อทุนเดิมที่มี คือ ความสวยงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้น และเอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน กลุ่มแกนนำเยาวชนในพื้นที่จึงรวมตัวกันศึกษาทุนเดิมของชุมชนที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ได้กลับมาในระหว่างทางการศึกษาชุมชนครั้งนี้ คือ ทำให้ทีมงานได้พัฒนาศักยภาพในการทำงาน และทำให้คนในชุมชนเกิดความรักทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น ได้ใคร่ครวญถึงขั้นตอนไปสู่การจัดการท่องเที่ยวในชุมชน จนตระหนักได้ว่า การจะทำให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งคน และทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น ต้องไม่ทำลายแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชุมชนด้วย แต่การจะไปสู่จุดนั้นได้ ทีมงานต้องศึกษาเรื่องราว วิถีชีวิต และทุนเดิมของชุมชนให้ถ่องแท้ก่อน เพื่อที่จะได้นำเสนอสิ่งดีๆ สู่สาธารณชน และสงวนวิถีของชุมชนให้อยู่ในจุดที่พอเหมาะพอควร

ร่วมเรียนรู้และทำความรู้จักเยาวชนจาก โครงการอาสากุนุงจนองใส่ใจธรรมชาติได้ที่งานเทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ 4 “พลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ” วันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อ.เมือง จ.สงขลา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม