ปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

| |
อ่าน : 4,554

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ 

ภาพประกอบจากออินเทอร์เน็ต

ปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน thaihealth

โรงพยาบาลสำโรง  จังหวัดอุบลราชธานี  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและคนในชุมชน

จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในหลายมิติ เช่นที่ โรงพยาบาลสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและคนในชุมชน

พื้นที่ 1 ไร่ ภายในโรงพยาบาล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ถูกนำมาเป็นแปลงนาสาธิตในการปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ภายใต้ โครงการเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจผู้บริโภค ปลอดโรค ปลอดภัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุน นายแพทย์ สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรง เล่าให้ฟังว่าโรงพยาบาลร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรตำบลโนนกลางและตำบลสำโรง ดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2558 ส่งเสริมให้คนในชุมชนเดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หันมาทำการเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี  การปลูกข้าวสินเหล็กอินทรีย์ในโรงพยาบาลนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ได้เรียนรู้และรับทราบถึงประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงพยาบาลกับคนในชุมชน

“ข้าวสินเหล็ก” เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิล กับข้าวหอมมะลิ 105 เมล็ดข้าวสีขาว เรียว ยาว หอม นุ่ม มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย เช่น มีธาตุเหล็กสูง ดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับคนเป็นโรคเบาหวาน หรือต้องการควบคุมน้ำหนัก ป้องกันโรคเหน็บชา อีกทั้งช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็ง โรงพยาบาลสำโรง

จึงได้เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและนำข้าวสินเหล็กอินทรีย์ที่ปลูกให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานได้รับประทาน นอกจากนี้ยังจัดเป็นกระเช้าของขวัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมอบในโอกาสต่างๆด้วย

การดำเนินโครงการเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจผู้บริโภค ปลอดโรค ปลอดภัย โดยโรงพยาบาลสำโรง ประสานความร่วมมือกับคนในชุมชน ถือเป็นก้าวสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม