พบเด็กไทยกว่า9% พัฒนาการยังล่าช้า

| |
อ่าน : 3,120

ที่มา : www.siamrath.co.th

พบเด็กไทยกว่า9% พัฒนาการยังล่าช้า thaihealth

แฟ้มภาพ

พบเด็กไทยกว่า9% พัฒนาการยังล่าช้า เร่งส่งเสริมให้วางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการเด็กอย่างมีส่วนร่วม

นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า จากข้อมูลสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดก.สาธารณสุข เกี่ยวกับการคัดกรองพัฒนาการเด็กในภาพรวมระดับประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่ 1 เม.ย.58- 31 ม.ค.59 พบว่า เด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 71.96 หรือ 897,432 คน จากเป้าหมายที่ตั้ง 1,247,060 คน พบเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยร้อยละ 90.84 เด็กที่สงสัยล่าช้าร้อยละ 9.19 เด็กสงสัยล่าช้าที่ได้รับการติดตามร้อยละ 76.37 เด็กที่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น ร้อยละ 88.62  เด็กที่ไม่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น ร้อยละ10.28 เด็กที่ขาดการติดตาม/ติดตามไม่ได้ 13.55 และอยู่ระหว่างติดตาม9.94

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทยปี 60 โดยพัฒนาทักษะผู้ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 5 ปี ตามเกณฑ์อายุ 9, 18, 30 , 42 เดือน และส่งเสริมให้วางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการเด็กอย่างมีส่วนร่วม เผยแพร่การใช้เครื่องมือ DSPM  ค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า พร้อมติดตามกระตุ้น-หาทางแก้ปัญหาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม