พบเด็กไทยกว่า9% พัฒนาการยังล่าช้า

| |
อ่าน : 2,477

ที่มา : www.siamrath.co.th

พบเด็กไทยกว่า9% พัฒนาการยังล่าช้า thaihealth

แฟ้มภาพ

พบเด็กไทยกว่า9% พัฒนาการยังล่าช้า เร่งส่งเสริมให้วางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการเด็กอย่างมีส่วนร่วม

นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า จากข้อมูลสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดก.สาธารณสุข เกี่ยวกับการคัดกรองพัฒนาการเด็กในภาพรวมระดับประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่ 1 เม.ย.58- 31 ม.ค.59 พบว่า เด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ 71.96 หรือ 897,432 คน จากเป้าหมายที่ตั้ง 1,247,060 คน พบเด็กมีพัฒนาการที่สมวัยร้อยละ 90.84 เด็กที่สงสัยล่าช้าร้อยละ 9.19 เด็กสงสัยล่าช้าที่ได้รับการติดตามร้อยละ 76.37 เด็กที่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น ร้อยละ 88.62  เด็กที่ไม่สมวัยหลังได้รับการกระตุ้น ร้อยละ10.28 เด็กที่ขาดการติดตาม/ติดตามไม่ได้ 13.55 และอยู่ระหว่างติดตาม9.94

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทยปี 60 โดยพัฒนาทักษะผู้ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0 – 5 ปี ตามเกณฑ์อายุ 9, 18, 30 , 42 เดือน และส่งเสริมให้วางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการเด็กอย่างมีส่วนร่วม เผยแพร่การใช้เครื่องมือ DSPM  ค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า พร้อมติดตามกระตุ้น-หาทางแก้ปัญหาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม