ตั้งศูนย์พักพิงสุขนัขจรจัด แก้ปัญหาพิษสุนัขบ้า

| |
อ่าน : 2,199

ที่มา : manager.co.th

ตั้งศูนย์พักพิงสุขนัขจรจัด แก้ปัญหาพิษสุนัขบ้า thaihealth

แฟ้มภาพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดครบวงจรใน 5 จังหวัด ตั้งพระราชปณิธานลดปัญหาสุนัขจรจัด กวาดล้างโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย เพิ่มการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงมากกว่า 80% หลังคนพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดน้อยลง ส่งผลคนป่วยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าตายเพิ่มขึ้น

น.สพ.พรพิทักษ์ พันหล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเฝ้าระวังเรื่องโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยงส่วนมากจะมุ่งเน้นที่โรคอันตรายมากๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งแต่ละปีมีคนมารับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าไม่ต่ำกว่า 500,000 ราย ที่น่าห่วงคือ ช่วงหลังคนไม่ยอมพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เนื่องจากข้อมูลช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีเชื้อพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัขที่มีการสุ่มตรวจเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ มีอำเภอเสี่ยง 219 อำเภอ จาก 45 จังหวัด ที่สำคัญคือ จากเดิมประเทศไทยมีคนเสียชีวิตจากพิษสุนัขบ้าต่ำกว่า 10 รายต่อปี ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี บางปีมีคนเสียชีวิตเพียง 4 - 5 ราย แต่ช่วงหลังมีปัญหาเรื่องการให้วัคซีนในสัตว์ ทำให้พบว่ามีโรคเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด ปี 2559 เสียชีวิตไปแล้ว 12 ราย ปี 2558 เสียชีวิตประมาณ 8 - 9 ราย

น.สพ.พรพิทักษ์ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ การมีเชื้อพิษสุนัขบ้าในประเทศอยู่นั้น กระทบกับภาพพจน์ของประเทศพอสมควร ดังนั้น จึงต้องเอาจริงเอาจัง ซึ่งเรื่องนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริอยากให้ประเทศไทยปลอดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าให้ได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดการโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 และเป็นไปตามพันธสัญญาขององค์การอนามัยโลก

แนวทางหลักในฝั่งสาธารณสุข เน้นย้ำว่า ผู้สัมผัสโรคทุกรายต้องได้รับการดูแลฉีดวัคซีน ส่วนกรมปศุสัตว์ต้องดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนในสัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุมร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงกว่าขององค์การอนามัยโลก และองค์การโรคระบาดสัตว์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรสัตว์เลี้ยง จึงจะเพียงพอในการป้องกันไม่ให้มีการระบาดได้ สำหรับสุนัขจรจัด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้มีการตั้งศูนย์พักพิงสุนัขในกลุ่มจังหวัดแบบครบวงจร ดูแลอย่างถูกวิธี เบื้องต้นได้มีการตั้งขึ้นที่ จ.นครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ ก่อนขยายให้ครบตามกลุ่มจังหวัด โดยพระองค์ท่านจะเป็นองค์ประธานในการออกหน่วยร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่างๆ เพื่อไปดูแลสัตว์เหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ หากทำสำเร็จจะสามารถลดประชากรสุนัขจรจัดลงได้อย่างมาก แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องปลูกจิตสำนึกคนเลี้ยงให้เลี้ยงอย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยปละละเลย เลี้ยงแบบพอเพียงเท่าที่ตัวเองจะสามารถดูแลไหว” น.สพ.พรพิทักษ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม