รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว พม.พร้อมรับแจ้งตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

โดย
| |
อ่าน : 6,978

ปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พม.ในฐานะผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงจึงต้องเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ ย้ำพร้อมรับข้อร้องเรียนตลอด 24 ชม.

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวประจำปี 2555 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชนให้ทั้งความรู้และร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัว และการอภิปรายเรื่อง ความรุนแรงเรื่องบ้านๆ เท่ากับงานของพวกเรา” และ “สานมือร่วมสร้างสุขภาวะลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว”

โดย นายสมชาย กล่าวถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยว่า ปัจจุบันปัญหาการ กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลของ un women ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือระหว่างปี 2544-2553 พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาความรุนแรงต่อคู่ของตนเอง เป็นลำดับที่ 36 จาก 75 ประเทศ และเป็นประเทศที่มีปัญหาความรุนแรงทางเพศของคู่ตนเองลำดับที่ 7 จาก 71 ประเทศและเป็นลำดับที่ 2 จาก 49 ประเทศที่มีความเชื่อว่าสามีตีภรรยาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

นอกจากนี้จากข้อมูลของ ศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2547 มีเด็กและสตรีถูกทำร้ายและมารักษาที่โรงพยาบาล 6,951 รายหรือ 19 รายต่อวันแต่ในปี 2553 มีจำนวนมากถึง 25,744 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 71 รายต่อวันหรือในทุก20 นาที มีเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรง 1 ราย โดยผู้กระทำส่วนใหญ่คือผู้ชายที่เป็นคนในครอบครัว

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนทุกเพศ ทุกวัยร่วมแสดงพลัง “ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว” เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบหากพบเห็นการกระทำความรุนแรงฯ สามารถแจ้งเหตุหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ประชาบดี โทร.1300   ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง”

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม