เรียนรู้ชุมชน สร้างคนกะลูแป

| |
อ่าน : 1,691

ที่มา : มูลนิธิสยามกัมมาจล

ภาพประกอบจากมูลนิธิสยามกัมมาจล

เรียนรู้ชุมชน สร้างคนกะลูแป thaihealth

“คนในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เยาวชนมากกว่าครึ่งที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เมื่อมีเวลาว่างเด็กผู้ชายส่วนใหญ่จึงมักจับกลุ่มมั่วสุมทดลองสูบบุหรี่ เสพน้ำกระท่อม และบางคนก็จมจ่อมอยู่กับโลกส่วนตัว โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง และพากันมั่วสุมสารเสพติด” นี่คือสถานการณ์ปัญหาที่พบในชุมชนกะลูแป

เมื่อนำบริบทชุมชนมาพิจารณาแล้วเห็นว่า เยาวชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสทางการศึกษาและยังมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด บัณฑิตอาสาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงเห็นลู่ทางว่า น่าจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ เพื่อให้เพื่อนๆ ที่ไม่ได้เรียนหนังสือได้พัฒนาทักษะชีวิต ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทางอ้อม ด้วยการทำโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนกะลูแป โดยมีโจทย์คือ”การศึกษาชุมชนตนเอง เพื่อสร้างความผูกพันกับแผ่นดินถิ่นเกิด” และจากการทำโครงการนั้น นอกจากช่วยติดตั้งประสบการณ์และความมั่นใจแก่ผู้ลงมือทำแล้ว การทำงานยังสร้างผลสะเทือนที่ช่วยชักจูงเพื่อนๆ เด็กและเยาวชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสู่การแสดงออกในพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นโครงการที่ร่วมกันทำแบบส่งไม้ต่อจากบัณฑิตอาสาซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่ สู่แกนนำเยาวชนซึ่งเป็นคนใน ที่จะเป็นผู้ดูแลชุมชนของตนต่อไปในอนาคต

ร่วมเรียนรู้และทำความรู้จักเยาวชนจาก โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนกะลูแป ได้ที่งานเทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ 4 “พลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ”

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม