พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์

| |
อ่าน : 4,032

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ thaihealth

พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพขับเคลื่อน

นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กศน. จังหวัดเชียงใหม่ โดย กศน.อำเภอแม่ออน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ "การพัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ thaihealth

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมในอนาคต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีกศน.อำเภอ 25 อำเภอสังกัดกศน.จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม โดยทั้งหมดจะใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มาเป็น กระบวนขับเคลื่อนในการเปลี่ยนบทบาทการทำหน้าที่ของครูกศน.ตำบล ให้เป็นครูเพื่อศิษย์ และสร้างชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ร่วมกับเพื่อนครู เพื่อเปลี่ยนการศึกษาจากเดิมที่เน้นการสอนของครู เป็นการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแทน

พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ thaihealth

"แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ยังถือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาผู้บริหารและครูกศน.ตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อีกด้วย" นางสาวประภาภรณ์กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม