พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์

| |
อ่าน : 4,838

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ thaihealth

พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพขับเคลื่อน

นางสาวประภาภรณ์ คำโอภาส ผู้อำนวยการกศน.อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กศน. จังหวัดเชียงใหม่ โดย กศน.อำเภอแม่ออน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ "การพัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์" เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ thaihealth

โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมในอนาคต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 โดยมีกศน.อำเภอ 25 อำเภอสังกัดกศน.จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม โดยทั้งหมดจะใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ มาเป็น กระบวนขับเคลื่อนในการเปลี่ยนบทบาทการทำหน้าที่ของครูกศน.ตำบล ให้เป็นครูเพื่อศิษย์ และสร้างชุมชนเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ร่วมกับเพื่อนครู เพื่อเปลี่ยนการศึกษาจากเดิมที่เน้นการสอนของครู เป็นการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียนแทน

พัฒนาครู กศน. สู่ชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ thaihealth

"แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ยังถือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาผู้บริหารและครูกศน.ตำบล ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้อีกด้วย" นางสาวประภาภรณ์กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม