ชาวยะลาร่วมใจปั่น 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย

โดย
| |
อ่าน : 1,576

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ชาวยะลาร่วมใจปั่น 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย thaihealth

สาธารณสุขยะลา จัดกิจกรรม”ปั่นจักรยาน สานพลังขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จ.ยะลา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งเป้าปี 2560 ชาวยะลา ร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ 5,000 คน

12 ธ.ค 59 ที่บริเวณลาน สำนักงานสาธารณสุข จ.ยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นจักรยาน สานพลังขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จ.ยะลา” พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ ปั่นจักรยานฯ ออกจากลานหน้าสำนักงาน สสจ.ยะลา ไปตามเส้นทางต่างๆ ที่กำหนด ในเขตเทศบาลนครยะลาและวงเวียนบ่อเจ็ดลูกถนนสาย 418 ยะลา – ปัตตานี ก่อนกลับเข้าสู่หน้าสำนักงาน สสจ.ยะลา ระยะทางการปั่นไป - กลับ รวม 16 กิโลเมตร โดยมี รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา นายกเหล่ากาชาด จ.ยะลา ส่วนราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา คณะผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาและเครือข่ายบริการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดยะลา (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชมรมจักรยานจังหวัดยะลาเข้าร่วมจำนวน 500 คน

ชาวยะลาร่วมใจปั่น 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย thaihealthชาวยะลาร่วมใจปั่น 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย thaihealth

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยร่วมกับชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและสมาคมอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมไทย (อสม.) ได้จัดทำโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยตั้งเป้าชักชวนให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีพให้ได้จำนวน 3 ล้าน ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559-2561) โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) โดยมีกิจกรรมเชิญชวนหมออนามัย อสม. และประชาชนทั่วประเทศ เลิกบุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกัน เนื่องจากการสูบบุหรี่นอกจากจะมีผลต่อสุขภาพของผู้ที่สูบโดยตรงแล้ว ควันบุหรี่มือสองยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และบุคคลใกล้ชิดมากกว่าตัวผู้สูบเองประมาณ 5-10 เท่า ซึ่งก่อให้เกิดโรคต่างๆ ทั้งโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2558 พบว่าจังหวัดยะลามีผู้สูบบุหรี่จำนวน 69,432 คน ร้อยละ 21.38 อยู่ในลำดับที่ 34 ของประเทศ ดังนั้น ปีนี้จังหวัดยะลา จึงกำหนดการรณรงค์ ภายใต้สโลแกน “ชาวยะลา 5,000 คน ร่วมใจ ลด ละ เลิกบุหรี่ ปี 2560

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม