ปฏิบัติการปลูกฝังการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย

โดย
| |
อ่าน : 2,473

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

ปฏิบัติการปลูกฝังการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย thaihealth

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. จัดอบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”

11 ธันวาคม 2559 ที่จังหวัดอุบลราชธานี แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เครือข่ายอุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน จัดการอบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย” เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย บรรณารักษ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะเด็กในทุกๆ ด้าน เพราะเด็กปฐมวัยคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า อบรมหลักสูตรปฏิบัติการ “ปลูกฝังรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย”ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เครือข่ายอุบลราชธานี มหานครแห่งการอ่าน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนให้อุบลราชธานี เป็นมหานครแห่งการอ่าน

ปฏิบัติการปลูกฝังการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย thaihealthนางสุดใจ กล่าวต่อว่า หลังจากการจัดเวทีถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีมหานครแห่งการอ่าน” ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จังหวัดอุบลฯ แปรยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน การเรียนรู้ของไทยสู่การยกระดับขับเคลื่อนนครแห่งการอ่านสู่ระดับภูมิภาค และสานพลัง 20 จังหวัดในภาคอีสาน เพื่อร่วมสร้างให้แผ่นดินไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่ยั่งยืน สำหรับแผนปฏิบัติการในครั้งนี้จะได้สร้างกลไกแกนนำส่งเสริมการอ่านในกลุ่มครูปฐมวัย บรรณารักษ์ เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติจริงกับเด็กปฐมวัย เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนามนุษย์

เด็กๆ เริ่มมีพัฒนาการทางภาษาตั้งแต่แรกเกิด โดยระหว่างช่วงวัย 0-2 ปี จะเริ่มฟังและพูด เริ่มสะสมคำศัพท์ เมื่ออายุ 3-4 ปี จะฝึกเรียบเรียงประโยค ถ่ายทอดภาษาแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ หากเมื่อเด็กมีพัฒนาการมากขึ้น ความคิดกับภาษาจะเริ่มมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น ความคิดจะแสดงออกผ่านภาษา ขณะเดียวกัน ภาษาที่แสดงออกมาก็จะมีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น การอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาจึงนำไปสู่การพัฒนาทางความคิด และจังหวัดอุบลราชธานีก็เดินมาถูกทางแล้ว แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ ที่มีความพร้อมในการขยายผลดังเช่นจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความเข้มแข็งและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ในการดำเนินงาน” ผู้จัดการแผนฯ เผย

สำหรับวิทยากรหลักในครั้งนี้ คือ นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป นักเขียนหนังสือเด็กชื่อดัง นามปากกา “ตุ๊บปอง” ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานหนังสือนิทานสำหรับเด็กที่มีคุณภาพกว่า 30 ปี ได้สร้างแรงบันดาลใจสอดแทรกความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงวิธีการใช้หนังสือนิทาน และสามารถนำไปพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ ของเด็กได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทแวดล้อมของเด็ก 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม