สสจ.แพร่ แนะปฏิบิติหลัก ‘555’ รับมือหนาวนี้

โดย
| |
อ่าน : 1,580

 

จังหวัดแพร่ เริ่มมีอุณหภูมิลดลงอากาศเริ่มหนาวเย็น ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย หลักปฏิบัติง่ายๆ คือ 5 เตรียม 5 ระวัง 5 สะอาด เพื่อรับมือกับภัยหนาวที่กำลังมาเยือน

นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) แพร่ กล่าวว่า หลายอำเภอในพื้นที่ จ.แพร่ มีอุณหภูมิลดลงอากาศเริ่มหนาวเย็น ทำให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย ซึ่งโรคที่มักพบบ่อยในช่วงหน้าหนาว ได้แก่ โรคที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจโดยตรง เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม เป็นต้น กลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยได้ง่ายกว่าคนทั่วไป คือกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี, กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง สำนักงานสาธารณสุขแพร่ จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนให้ปฏิบัติตาม หลัก 555 ได้แก่ 5 เตรียม 5 ระวัง 5 สะอาด

โดย 5 เตรียม ได้แก่ เตรียมเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว, เตรียมยารักษาโรคเรื้อรังที่จำเป็น, เตรียมของใช้ที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัว, เตรียมฟังข้อมูลข่าวสาร และเตรียมตัวเองโดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปี

5 สิ่งควรระวัง ได้แก่ ระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ, ระวังไม่ให้ร่างกายขาดความอบอุ่นและความชุ่มชื้น, ระวังไม่ดื่มสุราเพื่อแก้หนาว, ระวังไม่นอนในที่โล่งแจ้ง ลมโกรก และระวังไม่ผิงไฟในที่อับอากาศ

ส่วน 5 สิ่งควรสะอาด ได้แก่ ทำความสะอาดเสื้อผ้า และผ้าห่มกันหนาว, ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย, ล้างมือให้สะอาด, มีสุขอนามัยที่ดีและสะอาด และควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเป็นเวลานาน โดยได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปทุกระดับของจังหวัดแพร่แล้วเพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยหนาวที่กำลังมาเยือน

 

 

 

ทีมา : หนังสือพิม์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม