แนะเลือกกระเช้าสุขภาพให้ของขวัญปีใหม่

| |
อ่าน : 3,171

ที่มา: www.dailynews.co.th

แนะเลือกกระเช้าสุขภาพให้ของขวัญปีใหม่ thaihealth

แฟ้มภาพ

แนะเลือกกระเช้าสุขภาพให้ของขวัญปีใหม่ ควรดูวัน เดือน ปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการให้ชัดเจน

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ ประชาชนนิยมซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่กัน ดังนั้นอยากให้ประชาชนเลือกซื้อกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วัน เดือน ปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการ เมื่อซื้อมาแล้วก็ไม่ควรแกะรายการเหล่านั้นออก ควรแปะเอาไว้อย่างนั้นเพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ ส่วนกรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจัดกระเช้าเองนั้นก็ขอให้ตรวจสอบแบบเดียวกัน หากเป็นอาหารกระป๋องก็ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบ ไม่โป่งพอง ไม่มีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อย แน่นหนา กระป๋องไม่เป็นสนิม และสังเกตฉลาก ควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ส่วนประกอบ เป็นต้น

นพ.วันชัย กล่าวต่อว่า ที่สำคัญขอให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น อ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 กลุ่มอาหาร ได้แก่ เครื่องดื่ม 88 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรุงรส 2 ผลิตภัณฑ์ อาหารกึ่งสำเร็จรูปหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์นม 24 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 117 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไป ทั้งนี้ในระยะต่อไปจะมีการจัดทำเกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการสำหรับกลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทข้าวต้มและโจ๊กที่ปรุงสำเร็จ ขนมขบเคี้ยว มาการีน เนยเทียม หรือน้ำสลัด ผลิตภัณฑ์โฮลเกรน และไอศกรีม.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม