แนะ 4 วิธีป้องกันโรคระบาดหน้าหนาว

โดย
| |
อ่าน : 3,880

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

แนะ 4 วิธีป้องกันโรคระบาดหน้าหนาว thaihealth

แฟ้มภาพ

“กระทรวงสาธารณสุข” ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพช่วงอากาศหนาว ห่วงเสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่ แนะ 4 มาตรการป้องกันโรคระบาด“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวและหลายพื้นที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ประชาชนเป็นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ซึ่งข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 6 ธันวาคม 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 160,505 ราย เสียชีวิต 43 ราย ภาคกลาง พบผู้ป่วย 25,352 ราย เสียชีวิต 14 ราย ภาคเหนือ พบผู้ป่วย 31,714 รายเสียชีวิต 4 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบผู้ป่วย 32,548 ราย เสียชีวิต 21 ราย ในอาการรุนแรงอาจจะพบโรคปอดบวมร่วมด้วย จึงกำชับสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังโรค รวมทั้งให้คําแนะนําประชาชนในการดูแลสุขภาพอนามัย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน หรือศูนย์อพยพ

หากไม่ป้องกันให้ดีแล้วอาจแพร่ระบาดได้ง่าย หากประชาชนมีอาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

นายแพทย์โสภณ กล่าวอีกว่า มาตรการที่สามารถป้องกันโรคได้ดี คือ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ 1.ปิดคือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จามต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในที่ชุมชน 2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย 4.หยุด คือ เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม