พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก

| |
อ่าน : 2,302

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club

พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก thaihealth

จัดอบรม “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก”

วันที่ 10-12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่เป็นกระบวนกรในการอบรม “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” เข้าร่วมการประชุมสรุปกิจกรรม โดยต่างสะท้อนประสบการณ์ที่ได้ทำการอบรมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวิธีการ เพื่อทำความเข้าใจและปรับความสัมพันธ์กับลูกหลาน

การอบรม “พลิกมมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” จัดขึ้นในช่วงปี 2559 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งขยายแนวคิดมุมมองเรื่องเพศเชิงบวกไปยังกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าว ร่วมเป็นเครือข่ายทางสังคมในการสื่อสารประเด็นดังกล่าวได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม