พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก

| |
อ่าน : 2,144

ที่มา : แฟนเพจ Healthy Sexuality Club

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Healthy Sexuality Club

พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก thaihealth

จัดอบรม “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก”

วันที่ 10-12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ภาคีสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ ที่เป็นกระบวนกรในการอบรม “พลิกมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” เข้าร่วมการประชุมสรุปกิจกรรม โดยต่างสะท้อนประสบการณ์ที่ได้ทำการอบรมให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งพบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายวิธีการ เพื่อทำความเข้าใจและปรับความสัมพันธ์กับลูกหลาน

การอบรม “พลิกมมุมมองเรื่องเพศ คุยกับลูกเชิงบวก” จัดขึ้นในช่วงปี 2559 โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งขยายแนวคิดมุมมองเรื่องเพศเชิงบวกไปยังกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าว ร่วมเป็นเครือข่ายทางสังคมในการสื่อสารประเด็นดังกล่าวได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม