สสย.สร้างยุทธศาสตร์ป้องกันเยาวชนในการใช้สื่อ

โดย
| |
อ่าน : 2,545

ที่มา : สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

ภาพประกอบจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

สสย.สร้างยุทธศาสตร์ป้องกันเยาวชนในการใช้สื่อ thaihealth

สสย.ร่วมเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์

วันที่ 8 ธ.ค. 2559 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ในฐานะคณะทำงานร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 

โดยมีตัวแทนกระทรวงต่างๆ เช่น ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ศึกษาธิการ และกรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอภารกิจและแผนการทำงานของแต่และหน่วยงาน

จากนั้น ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล นำเสนอร่างยุทธศาสตร์ และคุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมี ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอก ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาธิ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร นพ.ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ และ ดร. กษิติธร ภูภราดัย ร่วมอภิปรายแนวทางการดำเนินยุทธศาสตร์ฯ โดยมีคุณธาม เชื้อสถาปนศิริ ดำเนินรายการ จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ 5 ด้านเพื่อวางแผนปฏิบัติการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม