โคราช ประกาศภัยพิบัติแล้ง 25 อำเภอ

โดย
| |
อ่าน : 2,225

 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.นครราชสีมา ประกาศ 25 อำเภอ เป็นอำเภอประสบภัยพิบัติแล้ง พร้อมประสานงานตั้งมือรับสถาการณ์ครั้งนี้อย่างทันท่วงที หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ โทรแจ้ง สายด่วน 2784 ตลอด 24 ชั่วโมง

นางปิยะฉัตร อินสว่าง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครราชีมา ได้ประกาศให้มีพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้วทั้งสิ้น 25 อำเภอ จาก 32 อำเภอ รวมพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนหมด 174 ตำบล 1,768 หมู่บ้าน กว่า 9 หมื่น 2 พันครัวเรือน มีประชากรได้รับผลกระทบกว่า 140,000 คน และมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 850,000 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 170 ล้านบาท

โดยเราได้มีการประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000-10,000 ลิตร ไว้ในการเข้าช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำในการอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 146 คัน และเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว จำนวน 152 เครื่อง ไว้เข้าดำเนินการให้ช่วยเหลือหากมีการประสานขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ยังพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา กว่า 20 คน ต้องออกมาขอความช่วยเหลือจากภาครัฐให้เข้ามาดูแล ที่บริเวณทุ่งนาที่แห้งตายของตนเอง หลังจากในพื้นที่ที่เพาะปลูกข้าวนาปีของตนเองต้องประสบกับภัยแล้งต้นข้าวแห้งตายจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายได้กว่า 2,000 ไร่ ทำให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้สิ้นจากการที่ต้องไปกู้เงินเพื่อนำมาลงทุนในการเพาะปลูก

ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครราชสีมา โทร. 044-242280 044-242230 หรือ สายด่วน 2784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม