ประชุมแนวทางจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่น

| |
อ่าน : 1,585

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

ประชุมเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่น  thaihealth

สคส. ร่วมจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการจัดสวัสดิการของแม่วัยรุ่น ให้กับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ร่วมจัดกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการจัดสวัสดิการของแม่วัยรุ่น ให้กับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ บรรยายหัวข้อ "รายงานสถานการณ์ความต้องการสวัสดิการแม่วัยรุ่น" จากนั้นเป็นเวทีเสวนา และการระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ทำงาน จากผู้เข้าร่วมที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะถูกนำไปพัฒนาเป็นนโยบายที่เหมาะสมในลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม