ขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษา เพื่ออาชีพ

โดย
| |
อ่าน : 2,016

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษา เพื่ออาชีพ thaihealth

จังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัด มุ่งจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพบนฐานวิจัยสำรวจตลาดแรงงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) สร้างความพร้อมด้านอาชีพของเยาวชน มุ่งจัดการเรียนรู้ทักษะอาชีพบนฐานวิจัยสำรวจตลาดแรงงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาดังกล่าว

ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ทิศทางการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสุรินทร์ในอนาคต สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพ ให้มีความสอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ในอนาคตต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า จากการสำรวจข้อมูลสภาพการให้บริการทางการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ ในปี 2558 พบว่า มีเยาวชนที่ต้องได้รับการศึกษา ระดับปฐมวัย (3-5 ปี) จำนวน 52,224 คน แต่ข้อมูลจำนวนเยาวชนที่ได้รับการศึกษา มีเพียง 31,763 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60.82 มีจำนวนที่หายไปถึง 20,416 คน ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) มีจำนวน 106,409 คน พบมีเยาวชนได้รับการศึกษา 100,362 คน คิดเป็นร้อยละ 94.32 หายไปกว่า 6,000 คน ส่วนระดับมัธยมต้น (12-14 ปี) จำนวนเยาวชนที่ต้องได้รับการศึกษา 53,882 คน ที่ได้รับการศึกษา 51,709 คน หายไปกว่า 2,000 คน 

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสุรินทร์ นำร่องจำนวน 5 แห่ง ซึ่งจะต้องพยายามให้เด็กเยาวชนกลุ่มนี้ได้เข้าสู่สถานศึกษา ได้รับการศึกษา นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม