จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ

| |
อ่าน : 3,086

ที่มา : มติชนออนไลน์ 

ภาพประกอบจากมติชนออนไลน์  

จัดประชุมการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ thaihealth

จัดการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (National Forum Human Resources for Health 2017 : HR4H Forum 2017)

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประชุมระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (National Forum Human Resources for Health 2017 : HR4H Forum 2017) ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 นี้ ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานด้านกำลังคนด้านสุขภาพเป็นครั้งแรก เพื่อถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการขับเคลื่อนดัชนีวัดความสุขเจ้าหน้าที่ และค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างรูปแบบและวิธีการในการบริหารจัดการกำลังคนที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกำลังคน เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการกำลังคนในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความสุขในการทำงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดสธ. จะกล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คน และบรรยายพิเศษเรื่อง ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านกำลังคน (People Excellence Strategy) วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 น. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ นโยบายความเป็นเลิศด้านกำลังคน (People Excellence) และ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างอนาคตสาธารณสุขไทย และปิดการประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม เวลา 11.00 น.

นอกจากนี้ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การจัดการ และการพัฒนากำลังคน รวมทั้งการสร้างองค์กรให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน อาทิ คุณมนูญ สรรค์คุณากร ที่ปรึกษาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กำลังคนดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คุณนนท์ปวิชช์ สุจริต ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) รศ.นพ.สุโรจน ศุภเวศิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ รพ.เทพธารินทร์ คุณกาญจนา ส่งเสริม รพ.กรุงเทพ รศ.กร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม