สุขภาวะที่ดี ชีวีสดใส ด้วยกลวิธี 6 ดี

| |
อ่าน : 1,816

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 

สุขภาวะที่ดี ชีวีสดใส ด้วยกลวิธี 6 ดี thaihealth

วัดพระนอนจักรสีห์ ฯร่วมกับ สสส.นำร่องจัดกิจกรรม "สุขภาวะที่ดี ชีวีสดใส ด้วยกลวิธี 6 ดี"

ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคกลาง โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน สสส. พร้อมด้วย พระครูสิริปริยัติคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารและอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดสิงห์บุรี และคณะสื่อมวลชน ถ่ายภาพร่วมกัน ในโอกาสเรียนรู้พื้นที่นำร่องกิจกรรม "สุขภาวะแก่สามเณรภายในวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม