เสริมสุขภาพ ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ

| |
อ่าน : 3,553

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เสริมสุขภาพ ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ thaihealth

แฟ้มภาพ

         เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 ธ.ค. 59 บริเวณห้องโถงอาคารที่ทำการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 จังหวัดนครราชสีมา และนายศิระ บุญธรรมกุล ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ผู้ขับขี่รถรับจ้างสุขภาพดีผู้โดยสารชีวีปลอดภัย เทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ก่อนเริ่มกิจกรรมมีพิธีถวายความอาลัย ยืนสงบนิ่งเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับในงานมีการคัดกรองการตรวจตามความเสี่ยงลักษณะงาน ตรวจวัดลมหายใจ เอ็กซ์เรย์ปอด ตรวจสมรรถนะการมองเห็นฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมทั้งการให้ความรู้และให้คำปรึกษา ตลอดจนการป้องกันอันตราย แก่ผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่,รถโดยสารปรับอากาศ และรถตู้รวมทั้งสิ้น 300 คน เพื่อดูแลสุขภาพระวังป้องกัน และควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จากการประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทำงานให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้เข้าถึงบริการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวว่า อาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะถือเป็นอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายจิตใจ และอาจเกิดโรคอันมาจากการประกอบอาชีพตามมา และรถรับจ้างสาธารณะกลุ่มรถแท็กซี่รถปรับอากาศประจำทาง และรถตู้ถือเป็นรถที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ และรับโรคติดต่อทางเดินหายใจเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมปิดจากการติดตั้งระบบอากาศและหมุนเวียนอากาศภายใน หากมีการบำรุงรักษาไม่ดี ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และแพร่เชื้อโรคระบบทางเดินหายใจได้ โครงการฯ นี้จึงมีความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อ รวมทั้งสกัดไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม