มอบประกาศเชิดชู คนหัวใจหิน จ.ปัตตานี

| |
อ่าน : 2,276

ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง

มอบประกาศเชิดชู คนหัวใจหิน จ.ปัตตานี thaihealth

พิธีมอบประกาศยกย่องเชิดชู คนหัวใจหิน ในระดับพื้นที่ชุมชนยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  ชุมชนนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมรับประกาศเชิดชูเกียรติ ณ วัดมุจลินทราวรวิหาร 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมอบหมายภารกิจให้ นายเอก ยับอภัยย์ นายอำเภอหนองจิก เป็นผู้มอบประกาศยกย่องเชิดชูคนหัวใจหิน ในระดับพื้นที่ชุมชนยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  ชุมชนนาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมรับประกาศเชิดชูเกียรติ จำนวน 40 คน ณ วัดมุจลินทราวรวิหาร  

โดยมีรายชื่อคนงดเหล้าครบพรรษา 2559 ดังนี้ ส่วนราชการ 1.นายเอก ยังอภัยย์ นายอำเภอหนองจิก 2.นางเพียงเพ็ญ แผ้วสะอาด ผอ.รร.บ้านมะพร้าวต้นเดียว 3.นางสาวจิรารัตน์ พฤกษศรี ผอ.รร.วัดสถิตย์ชลธาร 4.นางสาวอัจฉรา คำสังข์ ปลัดอำเภอหนองจิก 5.นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหนองจิก 6.นางกชรัศมิ์ โสตถิโภคา สรรพากรอำเภอหนองจิก 7.ร.ต.ท ธีรยุทธ พัสระ รอง.สวป.สภ.หนองจิก 8.พ.ท. ธายุทธ สวนกูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 24 9.นางปาริชาติ แก้วทองประคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ยาบี 10.ว่าที่ ร.ต ดำรงค์ศักดิ์ แก้วเมือง ปลัดอำเภอหนองจิก รายชื่อชุมชนคนงดเหล้าครบพรรษา ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 11.นายอภัย พัทบุรี 12.นาย.สมเกียรติ แก้วมณี 13.นายอภิเชษฐ์ ดิษฐวงค์ 14.นายละม้าย จินดารัตน์ 15.นาย เอิน ขุนศรี 16.นายนุช สุริพรหม 17.นางประกอบ จินดารัตน์ 18.นางจันทิยา พัทบุรี 19.นายประสิทธิ์ ยี่เช่ง 20.นายกลยุทธ์ ยี่เช่ง 21.นางอรพิน ยี่เช่ง 22.นางบุญพา นิลรัตน์ 23.นายสุพจน์ ขุนศรี 24.นายเอกดนัย สบาย 25.นายเกษม แก้วใส 26.นายบรรจบ ยศกิจ 27.นายชำนาญ เพชรรัตน์ 28.นางเสาวนิตย์ จินดารัตน์ 29.นางอารี ศรีเทพ 30.นางอมร ขุนศรี รายชื่อชุมชนคนงดเหล้าครบพรรษา ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 31.นายอาวุธ ทองโอ 32.นายฐานะพัฒน์ ชูมนต์ 33.นายสมชาย แก้วหนูเดช 34.นายประเสริฐ ฝอยทอง 35.นายพงษพันธ์ ปานบุญทอง 36.นายเฉลิม อินทกาญจน์ 37.นายสนิท สกุลมณี 38.นายทวี แสงโรจน์ 39นายจรูญ คงแก้ว 40.นายประสพพร สังข์ทอง ผอ.รพ.สต นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม