จ.เชียงใหม่ เสวนา ‘เหล้าเรื่องเพศ’

| |
อ่าน : 2,279

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ เสวนา ‘เหล้าเรื่องเพศ’ thaihealth

ชมมสะหลีดง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนา ‘เหล้าเรื่องเพศ’

ขมรมสะหลีดง คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีคาราวานเสวนาเรื่อง เหล้าเรื่องเพศ เพื่อเปิดมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นที่เชื่อมโยงกับเพศ โดยในเวทีมีการแชร์ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเยาวชนนักศึกษาจากการมีส่วนร่วมจากเรื่องของคนใกล้ตัวรวมไปถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาใหญ่ของเยาวชนในปัจจุบัน

จ.เชียงใหม่ เสวนา ‘เหล้าเรื่องเพศ’ thaihealth

โดยเริ่มต้นจากการนำเสนอข้อมูลจากอดีตสู่ปัจจุบันถึงสถาการณ์และการการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนนักศึกษาโดยเฉพาะเรื่องที่เชื่อมโยงเรื่องเพศ

ในเวทีในการอธิบายถึงรูปแบบการใช้เหล้าของเพศที่หลากหลายว่ามีลักษณะการใช้แอลกอฮอล์ที่หลากหลายแตกต่างกันอย่างไรโดยสรุปแล้วทั้ง เพศชายหญิงหรือเพศที่หลากหลายก็ยังมีค่านิยมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คล้ายกันโดยใช้มิติของคำว่าเพื่อนเป็นตัวเชื่อมโยงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีการอธิบายถึงแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากกฎหมายมังรายศาสตร์ ที่อธิบายถึงแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับการใช้สุราในอดีตสู่ปัจจุบันแต่ยังมีประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเพศที่หลากหลายมีผลกระทบที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

รวมไปถึงวิถีทางเพศที่หลากหลายหรือกลุ่มเพศทางเลือกมีพฤติกรรมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างไรซึ่งในเวทีจะได้มีการพูดคุยและเหตุการณ์ถึงทิศทางการใช้โปรไปถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการมี sex หรือการใช้เหล้าเป็นข้ออ้างในการที่จะเข้าถึงความต้องการที่หลากหลายของวัยรุ่นโดยเฉพาะในด้านของความต้องการทางลบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม