‘สุราษฏร์’ หนุนเด็กรักการอ่าน

| |
อ่าน : 2,451

ที่มา : แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากแผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

‘สุราษฏร์’ หนุนเด็กรักการอ่าน thaihealth

สปสช.เขต11 พร้อมหนุนส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยหนังสือเเละการอ่าน ด้วยกองทุนสุขภาพระดับตำบล

เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับเครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฏร์ธานี ร่วมจัดเวทีสานพลังภาคี สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย เขต 11 สุราษฏร์ธานี  ณ ห้องประชุมลิลลี่ 2 โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น เครือข่ายหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้,ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (จังหวัดระนอง ,ชุมพร,สุราษฏร์ธานี,พังงา,กระบี่,ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช)กว่า  80 คน

‘สุราษฏร์’ หนุนเด็กรักการอ่าน thaihealth

นายชาญานิน เอกสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฏร์ธานี  กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม  โดยกล่าวว่า “การสร้างเสริมสุขภาวะเด็กปฐมวัย ว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขเท่านั้น แต่ทุกหน่วยงานต้องเข้ามามีส่วนร่วม”  ในวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ “ความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านในเด็กปฐมวัย” โดย คุณสุดใจ  พรหมเกิด  ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.   เวทีสานเสวนา “บทบาทกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่กับการทำงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” โดย คุณรัชนีวรรณ  คงดำ ผู้อำนวยการกองการศึกษา อบต.บ้านทำเนียบ และคุณธีรนันต์ ปราบปราย ปลัดอบต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี

‘สุราษฏร์’ หนุนเด็กรักการอ่าน thaihealth

กิจกรรมภาคบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมปฏิบัติการในระดับพื้นที่ และสถานการณ์การส่งเสริมการอ่านภาคใต้  วิทยากรโดย คุณสุพจน์  องค์วรรณดี กลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง  และ คุณเสาวคนธ์ ไกรวงค์ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี และเวทีระดมความคิด ทิศทางการทำงานในระดับพื้นที่และการจัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนงาน  วิทยากรกระบวนการโดย คุณชญานิน เอกสุวรรณ สปสช.เขต 11  นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมการอ่านในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน   เช่น กลุ่มระบัดใบ จ.ระนอง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ขนมหวาน  ถ่ายทอดประสบการณ์  ทีเซลส์  Dan Grabowski  ข้ามปี  เชียร์บอล  กระดูกบาง  ติดยา  พันธุกรรม  สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม  สถานการณ์โรคมาลาเรีย  มูลนิธิสื่อเพื่อ เยาวชน  นอนดึก  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  สถานการณ์เร่งด่วนสุขภาวะพระสงฆ์  เพลงอีแซว  มิชชั่น อิมพอสซิเบิ้ล  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สดใส  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม