ร่วมมือสร้างลำปางนครแห่งความสุข

| |
อ่าน : 1,514

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง

ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง

ร่วมมือสร้างลำปางนครแห่งความสุข thaihealth

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง จัดเวทีเสวนาประสานความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐเพื่อสร้างเมืองลำปางให้เป็นนครแห่งความสุข โดยใช้ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงเป็นเครื่องมือขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิด รศ.นงเยาว์ อุดมวงศ์ เลขานุการเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ดร.พัฒนา นาคทอง ผู้ช่วยเลขานุการเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางรายงานผลการดำเนินการของเครือข่ายฯ นายกิตติ ศรีอาวัชชนาการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดลำปางและกรรมการเครือข่ายฯ นำเสวนา

การประชุมเสวนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมเสวนากว่า 80 คน ทั้งที่มาจากภาครัฐ เช่น ทหาร ตำรวจ, สรรพสามิต, ปกครอง,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สำนักงานพระพุทธศาสนา,สำนักงานวัฒนธรรม, สำนักงานสาธารณสุข, สถาบันการศึกษาทั้งในระดับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษากว่า 15 สถาบัน ฯลฯ เป็นต้น ภาคเอกชนตลอดจนถึงภาคประชาสังคมอีกหลายองค์กร เช่น สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง, สมาคมชีวิตดี, สถาบันแสนผะหญ๋า, เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง, ชมรมจักรยานนครลำปาง, เหยื่อเมาแล้วขับมูลนิธิเมาไม่ขับ ฯลฯ เป็นต้น และกล่าวปิดการประชุมเสวนาโดย พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ประธานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม