ห่วงเยาวชน แชมป์ติดเชื้อเอดส์

| |
อ่าน : 2,601

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ เฉลี่ย6คน/วัน thaihealth
แฟ้มภาพ

กทม.เผยกลุ่มเด็ก-เยาวชน ยังเป็นแชมป์กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อเอดส์ ตะลึงผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่เฉลี่ย6คน/วัน

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ปีนี้จัดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เป็นกิจกรรมรณรงค์ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เพื่อยุติปัญหาเอดส์ (รณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์) จัดโดยกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย เพื่อสร้างกระแสกระตุ้นให้คนกรุงเทพฯ ตระหนักถึงเรื่องเอดส์ สามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวีได้สอดคล้องยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร และยุทธศาสตร์ UNAIDS ที่กำหนดไว้ว่า “Getting to Zero” มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ-เอกชน และเยาวชนร่วมกิจกรรมพร้อมเดินรณรงค์ ณ โรงภาพยนตร์สกาลา สยามสแควร์ซอย 2 เขตปทุมวัน ในงานมีนิทรรศการและเสวนาความรู้เรื่องเอดส์ บูธกิจกรรมจากภาคี และบริการตรวจสุขภาพพร้อมตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญและได้รณรงค์การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีมาอย่างต่อเนื่อง โดยการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกคนทุกช่องทาง ผ่านทุกรูปแบบของการสื่อสาร เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และชักชวนให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีทุกปี รวมถึงการส่งต่อเพื่อรับบริการดูแลรักษาตามสิทธิ ทำให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคมได้

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์มาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้การติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เป็นศูนย์ได้ ปัจจุบันพบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่เฉลี่ยวันละ 6 คน ในแต่ละปีจะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ถึง 2,289 คน โดยมากกว่าร้อยละ 50 เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เพราะมองว่าเอดส์เป็นเรื่องไกลตัว ทำให้ไม่สนใจที่จะป้องกัน

ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงควรให้ความสำคัญกับการรณรงค์สร้างความตระหนักให้เยาวชนและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ซึ่งวิธีป้องกันที่ง่ายสุดคือการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง

ทั้งนี้ ยังรวมถึงการรณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการเจาะเลือดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีทุกปี โดยโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีคลินิกให้บริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้ฟรี รวมถึงการดูแลรักษาตามสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้ผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติ ลดการตีตราต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตามยุทธศาสตร์ UNAIDS ที่ประกาศทั่วโลกว่า Getting to Zero คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีการตายจากเอดส์ และไม่มีการตีตราเลือกปฏิบัติ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ขึ้นภาษี ลด การสูบบุหรี่ เด็ก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โรคยุคใหม่  เทศกาลบอลโลก  รองเท้าเปียกชื้น  ปีใหม่  สถานที่ศึกษาดูงานยุคใหม่  ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะ  เยื่อไผ่  คิดวิเคราะห์  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นไปตลาดน้ำดอนหวาย ปั่นไปตลาดน้ำคลองลัดมะยม รีไซลเคิลจักรยานที่พะเยา ปั่นรอบขาที่เก้าสิบห้า  อาการบาดเจ็บ  เซ็กซี่มาเก็ตติ้ง  สมัชชาสุขภาพ  ดอกมะลิ  สุขภาพแม่ตั้งครรภ์  ผมหงอก  ยาขยายหลอดลม  ปกป้อง  ศูนย์การประชุมพี ช  วิกฤติพลังงานชาติ  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม