หนุนมาตรฐานการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดน

| |
อ่าน : 1,561

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

หนุนมาตรฐานการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดน thaihealth

หนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ ตามที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษาทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดแนวทางและแผนงานสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตำเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในเชิงบูรณาการโดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียนขึ้น มีกิจกรรมหลักๆ ที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 0 – 6  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับพื้นที่สูงขึ้น การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียน สู่ชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียนเพื่อให้ขับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ทั้งนี้คุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  หนึ่งในคณะทำงานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพ โภชนาการ พัฒนาการและเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อความยั่งยืน   ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว  โดยในส่วนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้หนุนเสริมภารกิจ เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนรอบโรงเรียนโดยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา การพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย 0 – 6 ปี การพัฒนาโครงการแรกเกิด – เริ่มอ่าน  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนเข้าชั้นอนุบาล รวมถึงการสร้างยุวทูตส่งเสริมการอ่าน เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนอ่านสร้างสุขด้วย โดยมีนายอนุรัฐ  ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม