หนุนมาตรฐานการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดน

| |
อ่าน : 1,346

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

ภาพประกอบจากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

หนุนมาตรฐานการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดน thaihealth

หนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ ตามที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษาทุกระดับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดแนวทางและแผนงานสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนตำเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาในเชิงบูรณาการโดยจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียนขึ้น มีกิจกรรมหลักๆ ที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน 0 – 6  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับพื้นที่สูงขึ้น การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงจากโรงเรียน สู่ชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนตระเวนชายแดนและชุมชนรอบโรงเรียนเพื่อให้ขับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ทั้งนี้คุณสุดใจ  พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  หนึ่งในคณะทำงานพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพ โภชนาการ พัฒนาการและเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อความยั่งยืน   ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อพิจารณาแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว  โดยในส่วนของแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้หนุนเสริมภารกิจ เสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนรอบโรงเรียนโดยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา การพัฒนาเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย 0 – 6 ปี การพัฒนาโครงการแรกเกิด – เริ่มอ่าน  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนเข้าชั้นอนุบาล รวมถึงการสร้างยุวทูตส่งเสริมการอ่าน เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนอ่านสร้างสุขด้วย โดยมีนายอนุรัฐ  ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้  

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

องค์การอาหารและยา  Pregnancy Mobile  เปลี่ยนการกิน  จังหวัดเพชรบุรี  ผลการดำเนินงาน  ในอนาคต  สถิติใหม่  แฮปปี้ 8 เวิร์กเพลส  สสส. จอมบึงมาราธอน  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth  กระทำผิด  สินค้าโฆษณาเกินจริง  คึกคัก ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ  มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ  ปั่น วันพระ นักปั่น เก้าเลี้ยว ดูแลสุขภาพ  สภาวะอากาศ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ ทริปปั่นไปกิน ย่านเจริญกรุง จักรยานกับน้ำท่วม วิกฤตสร้างนักประดิษฐ์ จักรยานลุยน้ำ วิธีวัดดัชนีมวลกาย ปั่นไปนอนกอดเขา ที่สวนผึ้ง ขี่จักรยาน มันไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ทริปเส้นทางอันซีน อะเมซิ่ง สู่บางป  หูตึง  สุดยอดอาหารไทย  เชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส