การเรียนรู้แบบเครือข่าย สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน

โดย
| |
อ่าน : 1,608

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.

ภาพประกอบจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.

การเรียนรู้แบบเครือข่าย สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน thaihealth

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และสสส. ร่วมจัดประชุมการเรียนรู้แบบเครือข่าย เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การอภิปรายเรื่อง 1.การจัดการเรียนรู้สู่สุขภาวะในศตวรรษที่ 21 2. ความรู้คู่คุณธรรม ยุคเมืองไทย 4.0 3.สารเสพติดพิษร้ายทำลายชาติและเยาวชน...จริงหรือ 4.ทำอย่างไร...จะยับยั้งคุณแม่วัยใส และ5.กินอยู่อย่างไรให้พอเพียงและเป็นสุข 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม